Sprostowanie do artykuł przysłało KUKIZ15.

Czytaj więcej

Sprostowanie

Partia twierdzi, że w chwili publikacji nie miała takiego obowiązku, bo postanowienie o wpisie do rejestru partii politycznych było nieprawomocne, w związku z czym KUKIZ15 nie nabyło osobowości prawnej. Z treścią sprostowania trudno się zgodzić. Państwowa Komisja Wyborcza od lat stoi przecież na stanowisku, że partia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru, może wtedy np. otworzyć konto w banku, a to, czy postanowienie sądu jest prawomocne, czy nie, nie ma znaczenia. Nie zmieniamy więc zdania na temat łamania przez partię Kukiza jego własnego prawa, szczególnie, że rejestru wpłat nigdy nie opublikowało też jego poprzednie ugrupowanie, rozwiązane w styczniu K’15.