Partia KUKIZ15 informuje, że nie jest prawdą informacja, zgodnie z którą partia KUKIZ15 nie stosuje się do ustawowych obowiązków prowadzenia biuletynu informacji publicznej, rejestru umów i rejestru wpłat powyżej 10 tyś zł.

W dniu opublikowania przedmiotowego artykułu prasowego postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 r. o wpisie partii KUKIZ15 do rejestru partii politycznych było nieprawomocne, w związku z czym partia KUKIZ15 nie nabyła osobowości prawnej. Z uwagi na brak prawomocnego wpisu do rejestru partii politycznych i osobowości prawnej partia KUKIZ15 nie tylko, nie była zobowiązana do prowadzenia biuletynu informacji publicznej oraz rejestrów umów i wpłat, lecz także nie miała prawnej możliwości podejmowania w/w działań.

Jarosław Sachajko

Członek Zarządu Krajowego Partii KUKIZ15

Rober Mordak

Członek Zarządu Krajowego Partii KUKIZ15

Od redakcji:

W środę opublikujemy odpowiedź Wiktora Ferfeckiego, autora artykułu, odnosząca się do treści powyższego sprostowania