Jesienią 2023 roku kończy się kadencja obecnego Sejmu. Wybory parlamentarne, zgodnie z konstytucją, będą musiały odbyć się (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu) 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada.

W poprzednich wyborach, które odbyły się jesienią 2019 roku, wygrał PiS zdobywając 43,59 proc. głosów, co przełożyło się na 235 miejsc w Sejmie czyli większość bezwzględną (co najmniej 231 głosów), która pozwoliła Prawu i Sprawiedliwości utworzyć po raz drugi z rzędu rząd większościowy, który jednak de facto jest rządem koalicyjnym tworzonym przez PiS, Solidarną Polskę oraz Partię Republikańską, która w 2021 roku zastąpiła w tej koalicji Porozumienie.

Czytaj więcej

Sondaż: Polacy oceniają koalicję PO-PSL lepiej, niż rząd PiS

Obecny rząd określany jest jako prawicowy, m.in. ze względu na konserwatyzm obyczajowy i społeczny, przywiązywanie dużej wagi do historii i polityki historycznej, stosowaną retorykę oraz uznawanie dużej roli Kościoła katolickiego w społeczeństwie. W polityce gospodarczej rząd kieruje się zasadą opiekuńczości państwa, która wyraża się m.in. przez przyznawanie obywatelom różnego rodzaju świadczeń. 

Opozycyjne wobec rządu PiS partie to ugrupowania liberalne (KO i Polska 2050), lewicowe (Nowa Lewica) oraz centroprawicowe (PSL-Koalicja Polska, Porozumienie). Konfederacja stanowi połączenie środowisk narodowych i konserwatywno-liberalnych.

Obecnie za koalicję alternatywną wobec obecnie rządzącej uważa się koalicję KO, Polski 2050, Nowej Lewicy i PSL - sondaże pokazują, że miałaby ona stabilną większość w przyszłym Sejmie.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jaką - ich zdaniem - politykę powinien realizować rząd, który powstanie po wyborach.

Najwięcej uczestników badania - 36,3 proc. - uważa, że rząd powinien realizować politykę bardziej lewicową niż obecny.

16,1 proc. respondentów chciałoby rządu, który realizowałby politykę bardziej prawicową niż obecny.

14,1 proc. ankietowanych chciałoby, aby rząd realizował taką politykę, jak obecny rząd.

33,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Cztery na dziesięć osób w wieku powyżej 50 lat są zdania, że rząd utworzony po wyborach w 2023 r. powinien realizować politykę bardziej lewicową niż obecny. Taką samą opinię ma więcej niż co drugi badany (55,3%) z miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. Jedna na dwie osoby (49%) z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz nieco mniejszy odsetek respondentów z wykształceniem wyższym (45%) jest zdania, że rząd utworzony po tegorocznych wyborach parlamentarnych powinien realizować politykę względnie bardziej lewicową od tej obecnego rządu - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Miasta liczące powyżej 500 tys. mieszkańców to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań. Wśród uczestników badania z tych miast 15,5 proc. zadeklarowało, że chciałoby, aby rząd realizował politykę bardziej prawicową niż obecny, a 6,2 proc. - by realizował taką politykę jak obecny rząd.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.