Po wyborach w 2001 roku Polską zaczął rządzić koalicyjny rząd SLD-PSL (na jego czele stał Leszek Miller). Koalicja ta rozpadła się w trakcie trwania kadencji - i w jej końcówce SLD rządziło Polską tworząc rząd mniejszościowy.

Po wyborach w 2005 roku rząd mniejszościowy - z poparciem LPR i Samoobrony - stworzył PiS, który następnie sformalizował współpracę z tymi partiami tworząc z nimi koalicję rządową. Koalicja ta rozpadła się w 2007 roku, co doprowadziło do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Po wyborach w 2007 roku powstał rząd koalicji PO-PSL, który został odnowiony po wyborach w 2011 roku.

41,8 proc.

Tylu Polaków ocenia negatywnie wszystkie rządy koalicyjne po 2001 roku

Po wyborach w 2015 roku powstał rząd większościowy PiS, który jednak - de facto - był rządem koalicyjnym PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia.

Rząd PiS został odnowiony po wyborach w 2019 roku, a w 2021 roku Porozumienie w koalicji rządzącej zastąpiła Partia Republikańska Adama Bielana.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, który z tych rządów oceniają najlepiej.

Najwięcej - 26.5 proc. respondentów - najlepiej oceniło rząd koalicji PO-PSL.

17,8 proc. ankietowanych oceniło najlepiej rząd koalicji Zjednoczonej Prawicy (PiS-Solidarna Polska-Porozumienie).

Według 8 proc. badanych najlepszą koalicję tworzyło SLD z PSL.

5,9 proc. respondentów najwyżej oceniło koalicyjny rząd PiS, LPR i Samoobrony.

41,8 proc. badanych oceniło wszystkie koalicje rządzące Polską w XXI wieku negatywnie.

- Negatywna ocena wszystkich czterech koalicji jest częstsza wśród kobiet (48%) niż mężczyzn (34%), wśród osób młodszych (do 24 lat – 60%) niż wśród starszych (pow. 50 lat – 34%), jak również wśród mieszkańców małych miast (do 20 tys. – 50%) w porównaniu z mieszkańcami wsi (39%). Częściej negatywną ocenę wystawiają także osoby z wykształceniem średnim (43%) niż wyższym (36%). Koalicję PO-PSL lepiej oceniają starsi (pow. 50 lat – 31%) niż najmłodsi (do 24 lat – 21%), mieszkańcy wielkich miast (pow. 500 tys. – 33%) w porównaniu z mieszkańcami mniejszych miast i wsi (25-26%) oraz badani z wyższym wykształceniem (35%) w porównaniu z osobami z wykształceniem średnim (23%). Jeśli chodzi o grupy dochodowe, koalicję PO PSL najlepiej oceniają osoby z dochodem netto pow. 5000 zł (44%) - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.