Liberadzki odniósł się do planów modernizacji transportu przez Unią Europejską. - Dwa cele, które stoją przed transportem, to systematyczne podnoszenie jakości życia obywateli UE. W transporcie dóbr – systematyczne podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki. Chcemy ukształtować koncepcję transeuropejskiego systemu: infrastruktury liniowej, kolei europejskiej, drogowej, czyli sieci transeuropejskich, europejską przestrzeń lotniczą i zarządzanie nią oraz inwestycje infrastrukturalne. Kolejną rzeczą są inwestycje technologiczne, czyli zarządzanie ruchem lotniczym i kolejowym – mówił gość Michała Kolanki.

Bogusław Liberadzki  skomentował także unijny plan odbudowy gospodarczej. - Ten plan będzie ważny politycznie i gospodarczo nie tylko w tym roku, ale także w latach 2022-2025. To jest kwota w wysokości 750 miliardów euro. Pierwotny plan na lata 2021-2027, to było 180 miliardów euro, czyli teraz kwota jest o 75 proc. wyższa. To jest bardzo dużo pieniędzy i wielka szansa na ożywienie gospodarcze, a także wyjście z kryzysu pandemicznego – ocenił europoseł.

Polityk mówił także szerzej o planach rozbudowy kolei. - Jest takie oczekiwanie3 by przywrócić kolej jako środek transportu, ze względu na to, że lotnictwo będzie się dużo ciężej odradzać. Wracamy również do koncepcji nocnych pociągów, ale także do ujednolicenia standardów w głównych liniach kolejowych – zapowiadał Bogusław Liberadzki.