Zandberg odnotowuje, że sekretarz klubu Nowoczesnej Zbigniew Gryglas wystąpił w Sejmie z opaską NSZ na ramieniu.

Zdaniem polityka partii Razem sejmowa uchwała jest "haniebna" ponieważ mówi, iż "dobrze zasłużyli się ojczyźnie" ludzie określani przez niego mianem "hitlerowskich kolaborantów".

Zandberg podkreśla, że według raportów AK Narodowe Siły Zbrojne współpracowały z gestapo. Wspomina też jednego z działaczy tej organizacji - Huberta Jurę ps. Tom, który "był odpowiedzialny za mordy na ukrywających się Żydach" i został skazany przez AK na śmierć za kolaborację.

Polityk ubolewa, że uchwale "nie sprzeciwił się żaden poseł 'liberalnej' opozycji".

"Gratulacje, Nowoczesna! Może jeszcze wybierzecie się na Marsz Niepodległości?" - podsumowuje.

Przyjęta przez Sejm uchwała głosi: "W 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że formacja ta dobrze zasłużyła się Ojczyźnie".