Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jakie wydatki może odliczyć niepełnosprawny i za jaki okres. Ważna jest data powstania niepełnosprawności.

Czytaj także: Ulga rehabilitacyjna - jak skorzystać za poprzednie lata

Sprawa dotyczyła podatniczki, która w październiku 2017 r. otrzymała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie wydano do końca października 2020 r. Stwierdzono w nim, że niepełnosprawność istnieje od kilkunastu lat, a ustalony stopień datuje się od 3 lipca 2017 r.

Kobieta napisała, że od 29 czerwca do 20 lipca 2017 r. przebywała na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. 29 czerwca 2017 r. wniosła 1,7 tys. zł opłat za pakiet usług dodatkowych niefinansowanych z NFZ oraz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Napisała, że jest właścicielką samochodu osobowego, którym dojechała do sanatorium oraz dojeżdżała na rehabilitację. W 2017 r. wydała 2300 zł na ubezpieczenie auta, 2340 zł na przegląd techniczny oraz 1050 zł na naprawę. Wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że może odliczyć wszystkie te wydatki.

Czytaj także: Ulga rehabilitacyjna: soczewki i ich wszczepienie można odliczyć

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe. Przypomniał, że możliwość odliczenia kosztów pobytu w sanatorium (w tym wyżywienia i zakwaterowania) należy oceniać w kontekście art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala odliczyć wydatki za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Skoro więc sanatorium jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, to podatniczka odliczy koszty wyżywienia i zakwaterowania poniesione 29 czerwca 2017 r. w wysokości wynikającej z imiennej faktury. To dlatego, że w momencie ich ponoszenia niepełnosprawność już istniała.

Dyrektor KIS stwierdził też, że podatniczka może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2017 r. na używanie samochodu osobowego stanowiącego jej własność. Co ważne, dotyczy to nie tylko kosztów samych przejazdów, ale również kosztów utrzymania auta. Chodzi o opłaty za: przegląd techniczny, naprawę, zakup części czy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Musi jednak pamiętać, że odliczenie wydatków na auto jest limitowane. Od dochodu nie można odjąć więcej niż 2280 zł rocznie.

Numer interpretacji:0114-KDIP3-3.4011. 236.2018.2.MP