Usługa Twój e-PIT zostanie  udostępniona podatnikom już po raz trzeci. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W ubiegłym roku blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została złożona przez Twój e-PIT.

– Liczymy, że w 2021 r. pobijemy ten rekord. Dzięki Twój e-PIT podatnicy mają możliwość rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

Ale nie wszyscy. W usłudze Twój e-PIT nie będą udostępniane zeznania dla przedsiębiorców – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej". Ci nadal muszą  wypełnić zeznania sami. Mogą co najwyższej wysłać PIT przez system e-Deklaracje.

Szybszy zwrot nadpłaty

W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

- Wszyscy, którzy złożą PIT elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni – zapewnia szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Podatnicy mogą do 30 kwietnia 2021 r. zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem to  KAS automatycznie zaakceptuje nasze zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu nie będzie ryzyka, że czyjś PIT nie zostanie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 (ryczałt od najmu) i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak będzie samemu uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Dostępne będzie również oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r. Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Co można zmienić w internetowym rozliczeniu

Przygotowane przez KAS deklaracje PIT będą uwzględniać ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia.

Podatnik może uzupełnić zeznanie przygotowane przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Może też zadeklarować przekazanie 1 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie uiścić podatek poprzez płatności online.

Ale jeśli podatnik nie zajrzy do swojego zeznania w systemie e-PIT i zostanie ono zaakceptowane automatycznie przez skarbówkę, a będzie  wykazywało konieczność dopłaty podatku, to urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informację o kwocie do zapłaty.

Jak wejść na Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Do zalogowania się tam konieczny jest Profil Zaufany (PZ), e-Dowód lub bankowość elektroniczna.

Natomiast do samej usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

· PESEL (albo NIP i datę urodzenia),

· kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.

· kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchomione logowania do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT też przez aplikację mObywatel.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Deklaracja papierowa ważniejsza niż e-PiT

Deklaracja PIT złożona przez podatnika w postaci papierowej przed 30 kwietnia nadal będzie uwzględniona przez urząd skarbowy.  Wywoła taki skutek prawny, że fiskus potraktuje ją  jako ważniejsze rozliczenie podatkowe niż to dostępne w usłudze Twój e-PIT, ponieważ będzie zawierała informacje posiadane przez rozliczającego się.

Deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowić będą korekty  zeznań zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.