Faktury w trybie offline i dostęp w czasie rzeczywistym dla fiskusa - co da KSeF

Minister finansów szykuje nowe rozporządzenia dotyczące technicznych szczegółów korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Publikacja: 28.11.2023 03:00

Faktury w trybie offline i dostęp w czasie rzeczywistym dla fiskusa - co da KSeF

Foto: Adobe Stock

Nadawanie i odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF będzie możliwe zarówno w formie elektronicznej, jak i poprzez powiadamianie naczelnika urzędu skarbowego w formie papierowej. Uregulowane będzie też nadawanie prawa do korzystania z systemu przez różne osoby wewnątrz jednej firmy (będącej podatnikiem VAT). Nie będzie przy tym możliwe automatyczne cedowanie uprawnień na wybrane osoby w firmie bez zgłaszania tego faktu do systemu.

To tylko niektóre z wielu technicznych wymogów, jakie przyniosą dwa rozporządzenia ministra finansów dotyczące korzystania z nowego systemu elektronicznego fakturowania. Wprawdzie już dziś obowiązują przepisy rozporządzenia z 2021 r. dotyczącego KseF, ale w uzasadnieniu projektów MF wskazuje, że w trakcie konsultacji z zainteresowanymi wynikła konieczność wprowadzenia pewnych zmian ułatwiających operowanie systemem po 1 lipca 2024 r.

Przypomnijmy, że system ten będzie polegał na wystawianiu faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej, a administracja skarbowa zyska dostęp do nich w czasie rzeczywistym.

W projekcie rozporządzenia zawarto też m.in. wymogi techniczne dotyczące wystawiania faktur w razie awarii systemu (m.in. poprzez oznaczanie ich słowem „offline”). Wskazano też wymogi dostępu do faktury istniejącej już w systemie – chodzi tu o podawanie numeru identyfikującego fakturę, numeru NIP, danych nabywcy i kwoty należności ogółem.

Czytaj więcej

Co dalej z obowiązkowym KSeF?

Uwzględniono także postulaty przedsiębiorców z branż energetycznej, ciepłowniczej, gazowej czy wodociągowej, dla których – w osobnym rozporządzeniu – przewidziano szczególne zasady wystawiania faktur za dostawę prądu, ciepła, wody czy gazu. Będą musiały zawierać numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, ale będzie można pominąć miarę i ilość dostarczonych towarów oraz cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku.

W jednym z projektów doprecyzowano niektóre regulacje dotyczące dostępu do systemu, wystawiania faktur i ich odbioru. Zrobi to np. podatnik VAT wskazany przez rolnika ryczałtowego, kupujący produkty rolne i usługi rolnicze.

W przepisach rozporządzenia pojawi się też prawna podstawa używania kwadratowego kodu graficznego QR zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015 jako identyfikatora poszczególnych faktur wystawianych w systemie.

Brzmienie obu projektów rozporządzeń wskazuje, że wejdą w życie 1 lipca 2024 r. Oznacza to, że na razie MF nie zakłada odsunięcia w czasie wdrożenia tego systemu, co jest planowane właśnie na ten dzień.

Tymczasem ze strony wielu przedsiębiorstw i doradców podatkowych słychać postulaty, by odsunąć uruchomienie KSeF przynajmniej o pół roku ze względu na m.in. niedostateczne przygotowanie organizacyjne i informatyczne firm.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Nadawanie i odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF będzie możliwe zarówno w formie elektronicznej, jak i poprzez powiadamianie naczelnika urzędu skarbowego w formie papierowej. Uregulowane będzie też nadawanie prawa do korzystania z systemu przez różne osoby wewnątrz jednej firmy (będącej podatnikiem VAT). Nie będzie przy tym możliwe automatyczne cedowanie uprawnień na wybrane osoby w firmie bez zgłaszania tego faktu do systemu.

To tylko niektóre z wielu technicznych wymogów, jakie przyniosą dwa rozporządzenia ministra finansów dotyczące korzystania z nowego systemu elektronicznego fakturowania. Wprawdzie już dziś obowiązują przepisy rozporządzenia z 2021 r. dotyczącego KseF, ale w uzasadnieniu projektów MF wskazuje, że w trakcie konsultacji z zainteresowanymi wynikła konieczność wprowadzenia pewnych zmian ułatwiających operowanie systemem po 1 lipca 2024 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony