Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić ważny wyrok. Chodzi o garaże

Trybunał Konstytucyjny przedstawi w środę rozstrzygnięcie w sprawie stawki podatku od nieruchomości - miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym mieszczącym się w budynku mieszkalnym.

Publikacja: 17.10.2023 16:19

Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić ważny wyrok. Chodzi o garaże

Foto: Adobe Stock

Skargę w tej sprawie złożyli państwo W. Kupili oni mieszkanie w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udział w  garażu wielostanowiskowym wraz ze stosownym udziałem w nieruchomości wspólnej, z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. Garaż wielostanowiskowy wyodrębniony został jako samodzielny lokal niemieszkalny, dla którego założono oddzielną księgę wieczystą.

Czytaj więcej

Nie będzie jednej stawki za podziemne garaże. MF: gminy byłyby stratne

Garaż garażowi nierówny

Małżonkom ustalono podatek od nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, stosując stawki określone uchwałą rady miasta. Udział w garażu wielostanowiskowym opodatkowano według stawek właściwych dla budynków lub ich części pozostałych.

Skarżący nie zgodzili się z decyzją gminy. Ich zdaniem do garażu usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy zastosować stawki podatkowe właściwe dla budynków mieszkalnych.

Państwo W. odwoływali od decyzji, lecz nic nie wskórali. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił także ich skargę kasacyjną. Odwołał się do uchwały siedmiu sędziów NSA z 27 lutego 2012 r. (sygn. II FPS 4/11), z której wynika, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu wyższą stawką podatku od nieruchomości, przewidzianą dla budynków lub ich części pozostałych.

W ocenie o zaś oznacza, że garaż przynależny do lokalu mieszkalnego jest opodatkowany jest opodatkowany według wyższej stawki niż garaż przynależny do lokalu mieszkalnego.

W skardze do Trybunału Konstytucyjnego małżonkowie argumentowali, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są niejasne, a ustalenie właściwej stawki podatku wymaga przeprowadzenia wywodu logicznego tak skomplikowanego i absolutnie niezrozumiałego nie tylko dla zwykłego obywatela, ale nawet dla większości prawników, jak zaprezentowany w uchwale NSA z 27 lutego 2012 r. Według skarżących wykładnia przyjęta przez organy podatkowe za uchwałą NSA, nadaje tym regulacjom określone znaczenie normatywne prowadzące do naruszenia konstytucyjnego prawa ochrony własności.

W ocenie państwa W. zaskarżone przepisy prowadzą też do nierównego i niesprawiedliwego traktowania podatników, bo stawka podatku nałożonego na właścicieli garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności jest ponad dziesięciokrotnie wyższa niż stosowana wobec właścicieli garaży niestanowiących odrębnego przedmiotu własności (gdy garaż przynależy do lokalu mieszkalnego).

Sejm chce inaczej niż Prokurator Generalny

Ze stanowiskiem podatników nie zgodził się Prokurator Geberalny, który uważa, że zróżnicowanie stawek podatkowych między dwoma rodzajami garaży wynika z ich odmiennego statusu prawnego - garaż będący przynależnością mieszkania, podobnie jak piwnica czy komórka, nie stanowi odrębnego bytu prawnego, nie może być samodzielnym przedmiotem obrotu i jest pod względem prawnym ściśle związany z mieszkaniem. Dlatego jest opodatkowane według stawki przewidzianej dla powierzchni mieszkalnej.

Sejm w swoim stanowisku wskazuje, że samo uznanie garażu, stanowiącego wyodrębniony lokal, za "część budynku" o odmiennym niż mieszkalny charakterze, jest zgodne z konstytucją. Jednak przepis, który różnicuje stawki podatku od nieruchomości od wyodrębnienia lub niewyodrębnienia garażu wielostanowiskowego jako przedmiotu odrębnej własności jest niezgodny z konstytucją. Według Sejmu w obu przypadkach powinna być stosowana stawka dla budynków mieszkalnych.

Skargę małżonków W. (SK 23/19) rozpatrywał pięcioosobowy skład orzekający TK pod przewodnictwem sędziego Wojciecha Sycha. Jutro ogłoszony ma być wyrok.

Skargę w tej sprawie złożyli państwo W. Kupili oni mieszkanie w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udział w  garażu wielostanowiskowym wraz ze stosownym udziałem w nieruchomości wspólnej, z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. Garaż wielostanowiskowy wyodrębniony został jako samodzielny lokal niemieszkalny, dla którego założono oddzielną księgę wieczystą.

Garaż garażowi nierówny

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?