Z początkiem 2023 r. ustawodawca wprowadził rewolucję w ramach oświadczenia PIT-2. Do końca 2022 r. dokument ten mogli składać wyłącznie pracownicy i dotyczył on stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. Od 1 stycznia 2023 r. PIT-2 może złożyć każda osoba, która otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika, a sam formularz przygotowany przez Ministerstwo Finansów zawiera prawie wszystkie wnioski i oświadczenia, jakie może złożyć zatrudniony.