Takie zdanie wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna z 4 listopada 2022 r. (0114-KDIP4-1.4012.460.2022.2.APR).

Stan faktyczny