Od 1 stycznia 2022 r., w wyniku zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni uzyskali możliwość opodatkowania usług pośrednictwa finansowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT świadczonych na rzecz podatników.

W myśl art. 43 ust. 22 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że: