Fiskus musi być konsekwentny, nie może twierdzić, że to samo zdarzenie raz powoduje konieczność korekty kosztów, raz obowiązek wykazania przychodu. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Spółka zatrudniała pracowników, którzy zostali oddelegowani na kilka miesięcy do Francji. W tym czasie opłacała za nich składki i zaliczała je do swoich kosztów uzyskania przychodów. ZUS przeprowadził u niej kontrolę i wydał decyzje wyłączające pracowników oddelegowanych do Francji z polskiego systemu ubezpieczenia społecznego. Ponieważ okazało się, że składki były płacone nienależnie, spółka wystąpiła o ich zwrot. ZUS oddał pieniądze, a firma zapytała fiskusa o to, jak je rozliczyć.

Twierdziła, że zwrot składek powoduje obowiązek wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodów. Nie jest to bowiem odrębne, niezależne zdarzenie gospodarcze, lecz trzeba je odnieść do zdarzenia pierwotnego, do którego doszło w przeszłości. Tak więc korekta powinna być odniesiona do momentu, w którym składki zostały uwzględnione w rachunku podatkowym.

Zdaniem spółki w związku z tym, że uprzednie zaliczenie do podatkowych kosztów składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę było nieprawidłowe, deklaracje za ten okres powinny zostać skorygowane.

Fiskus tylko częściowo zgodził się z tym stanowiskiem. Podkreślił, że zobowiązanie podatkowe za niektóre lata już się przedawniło, tym samym dokonanie korekty jest niemożliwe. Dlatego składki zwrócone za ten okres powinny być zaliczone do bieżących przychodów firmy. Zdaniem skarbówki potwierdza to art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Skoro spółka nie będzie miała możliwości skorygowania kosztów uzyskania przychodów za lata, za które zobowiązanie uległo przedawnieniu, to wyłączenie z przychodów, o którym mowa w powołanym przepisie, nie znajdzie zastosowania.

Jeśli zaś chodzi o składki za późniejsze okresy (które się nie przedawniły), zwrot powoduje konieczność korekty podatkowych kosztów. Powinna być dokonana z datą, w której składki w tych kosztach ujęto.

Spółka zaskarżyła interpretację fiskusa, a sąd przyznał jej rację. Podkreślił, że nie można tego samego zdarzenia traktować odmiennie. Niedopuszczalne jest uznanie, że zwrot składek raz powoduje obowiązek korekty kosztów, a raz konieczność wykazania przychodu.

Sąd potwierdził, że za przedawnione okresy nie można już złożyć korekty deklaracji, nie oznacza to jednak, że spółka uzyskała z tego powodu przychód.

– W tej sprawie fiskus chciał de facto ominąć przepisy o przedawnieniu, twierdząc, że bez względu na upływ jego terminu i tak trzeba rozliczyć zwrócone pieniądze – mówi Aleksandra Kasińska, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii FL Tax. – Sąd słusznie to zakwestionował, podkreślając też, że nie można różnie oceniać skutków tego samego zdarzenia, w zależności od tego, jak jest korzystniej dla skarbówki (kiedy nie ma do tego podstawy w przepisach).

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Sygnatura akt: I SA/Wr 307/16