Czy wspólne rozliczenie jest zawsze opłacalne?

W wielu przypadkach małżonkowie odnoszą korzyść finansową, ale nie zawsze. Jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy jedno małżonków z nich nie uzyskało żadnych dochodów. Taki sposób rozliczenia powinny rozważyć też osoby, z których jedna miała dochody w pierwszym progu skali podatkowej (do 85 528 zł), a druga powyżej tej kwoty.

Czytaj także:

Jak korzystnie rozliczyć roczny podatek PIT

Z kim mieszka dziecko, ten płaci niższy podatek PIT

Zgodna opieka nad dzieckiem z premią w PIT

PIT: Wdowiec może rozliczyć się korzystniej

Pociecha zarabia, ale druk PIT wypełnia dorosły

Epidemia utrudnia odliczenie ulg podatkowych

Chcesz zaoszczędzić, rozlicz się z małżonkiem

Łączne rozliczenie jest jednak niekorzystne, jeśli wspólny dochód nie przekracza 85 528 zł, a jedno z małżonków miało dochód poniżej 13 000 zł. Podatnicy nie odliczą wówczas dwukrotnie kwoty wolnej od podatku, a jednokrotnie.

Co w sytuacji, gdy jedna osoba pracuje za granicą?

Mogą rozliczyć wspólnie PIT, jednak nie zawsze jest to dla nich korzystne. Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce, jeśli w umowie podatkowej z danym krajem obowiązuje metoda wyłączenia z progresją. Przykładem mogą być Niemcy czy Francja. Dochód zagraniczny wpływa na ustalenie stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek od dochodu osiągniętego w Polsce. Dlatego zawsze warto najpierw przeanalizować, czy nie lepiej rozliczyć się oddzielnie.

A jeśli oboje zarabiają i w Polsce, i za granicą?

Jeśli jedno z nich lub oboje mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, to mogą się rozliczać tak samo jak podatnicy polscy. W sytuacji gdy co najmniej jeden z małżonków zamieszkuje w kraju trzecim (np. USA), wówczas jest dodatkowy wymóg, żeby 75 proc. ich łącznych przychodów była opodatkowana w Polsce.

Kiedy nie można rozliczyć się z małżonkiem?

Zainteresowani powinni sprawdzić, czy spełniają wymogi formalne, czyli pozostają w związku małżeńskim przez cały rok oraz łączy ich wspólność majątkowa (może być zarówno rozszerzona, jak i ograniczona).

Wspólne zeznanie podatkowe można składać także po 30 kwietnia.

Czy preferencja przysługuje też przedsiębiorcom?

Tak, jeśli rozliczają wszystkie dochody według skali podatkowej. Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, jeżeli któryś z małżonków był opodatkowany według 19 proc. stawki liniowej, ryczałtu lub karty podatkowej. Decyduje sam wybór formy opodatkowania, nie osiąganie dochodów. Jeśli ktoś np. prowadzi firmę opodatkowaną stawką 19 proc., to dochodów z pracy nie rozliczy wspólnie z małżonkiem.