Rozliczenie z fiskusem należy zacząć od policzenia, ile czasu minęło od nabycia nieruchomości do jej sprzedaży. Może bowiem się okazać, że w ogóle nie musimy się przejmować podatkiem.

Podstawowa zasada jest taka: jeśli od końca roku, w którym nabyliśmy mieszkanie/dom, minęło pięć lat, nie musimy płacić PIT od dochodu z jego sprzedaży.

Przykład:

Pan Kowalski kupił mieszkanie w połowie 2014 r. Sprzedał je z zyskiem na początku 2020 r. Nie musi wykazywać transakcji w zeznaniu rocznym ani płacić podatku od dochodu. Minęło bowiem pięć lat od nabycia lokalu.

Jak liczyć ten termin, jeśli odziedziczyliśmy nieruchomość? Od 1 stycznia 2019 r. decyduje moment jej nabycia przez spadkodawcę. Dzięki temu w wielu sytuacjach w ogóle nie musimy rozliczać się ze skarbówką.

Przykład:

Pan Nowak w 2019 r. odziedziczył dziesięcioletnie mieszkanie po ojcu. W zeszłym roku je sprzedał. Nie musi rozliczać transakcji w deklaracji rocznej, mimo że nie minęło pięć lat od dziedziczenia mieszkania. Liczy się bowiem moment nabycia lokalu przez ojca. Pięcioletni termin już więc minął.

Podatku mogą też uniknąć byli małżonkowie. Nie muszą czekać pięć lat, żeby sprzedać stare mieszkanie, które przypadło jednemu z nich po rozwodzie.

Od 1 stycznia 2019 r. przepis wyraźnie stanowi, że pięcioletni okres liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie do wspólnego małżeńskiego majątku. Fiskus potwierdza w interpretacjach, że podział majątku po rozwodzie nie powoduje nowego nabycia i nie skutkuje tym, że od nowa trzeba liczyć termin.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Czy zeznanie PIT-39 za zeszły rok muszą składać ci, którzy w jego trakcie podpisali umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i dostali od kupującego zaliczkę albo zadatek? Nie. Umowa przedwstępna nie wywołuje skutków podatkowych. Nie dochodzi bowiem jeszcze do przeniesienia własności mieszkania/domu. Nie trzeba płacić podatku od zaliczki albo zadatku, są to tylko wpłaty na poczet ceny za nieruchomość. Stanowią przychód dopiero w momencie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Jeśli zostanie ona podpisana już po upływie pięcioletniego terminu, obowiązek podatkowy w ogóle nie wystąpi.