Polski Ład wprowadza kilka nowych ulg dla podatników PIT. Zmienią się też zasady korzystania z dotychczasowych preferencji. Wszystko to sprawi, że muszą uważać, by nie popełnić błędu i nie stracić prawa do odliczenia.

Nie dla umów o dzieło

Nowością w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT będą zwolnienia z podatku dla rodziców co najmniej czworga dzieci (pkt 153), pracujących emerytów (pkt 152) oraz osób powracających z zagranicy (pkt 152). Dochody tych grup podatników będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85,5 tys. zł, czyli dotychczasowego progu podatkowego. Tymczasem próg zostanie podniesiony do 120 tys. zł. 


Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków

Nowe zwolnienia dotyczą przychodów m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia i działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa 17 i 32 proc.), art. 30c (podatek liniowy 19 proc.), art. 30ca (ulga IP Box 5 proc.) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Rozliczający się według skali skorzystają dodatkowo z kwoty wolnej 30 tys. zł. 


Co ważne, z ulg wyłączone zostały przychody z umów o dzieło. 


Zmiany obejmą też „stare” ulgi. Małżonkowie skorzystają ze wspólnego rozliczenia, nawet gdy pobrali się w trakcie 2021 r. Dotychczas trzeba było czekać do kolejnego roku, bo preferencja obowiązywała tylko za pełny rok małżeństwa. Co więcej, mimo iż Polski Ład wchodzi w życie co do zasady od 2022 r., to przepisy dotyczące rozliczenia małżonków mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. 


Nie zmieni się zasada, że z preferencji skorzystają tylko osoby rozliczające się według skali, zarówno nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy. 


Inne zasady dla rodziców


Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Od 2022 r. duże zmiany czekają samotnych rodziców. Zniesiony zostanie art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, dotyczący wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem. Pojawi się za to nowa ulga. Zgodnie z nowym art. 27ea od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 (czyli według skali podatkowej) można będzie odliczyć 1500 zł. 


W art. 27 ea ust. 3 doprecyzowano, że z ulgi skorzysta tylko jeden z rodziców albo opiekunów prawnych. W razie braku porozumienia odliczenie stosuje ten, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wykluczeni mają być rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Nie można też korzystać jednocześnie z rozliczenia z małżonkiem. 


Polski Ład ma również wyeliminować spory między rodzicami o to, kto skorzysta z popularnej ulgi na dziecko. Już za 2021 r. w przypadku braku porozumienia odliczą ją po połowie.

OPINIA

Grzegorz 
Piliszek
, senior manager w zespole People Advisory Services EY Polska


Wprowadzane ulgi są co do zasady korzystne dla podatników, jednak muszą bardzo uważnie prześledzić reguły korzystania z nich, bo liczne są restrykcje wprowadzone przez ustawodawcę. Najbardziej korzystne dla podatników i dla fiskusa byłoby obniżenie stawek i zlikwidowanie wszystkich ulg. Wtedy każdy by zyskał – podatnicy mieliby więcej pieniędzy 
w kieszeni, taki system stanowiłby też podłoże do większej ściągalności danin przez fiskusa. Taki system, w gruncie rzeczy najbardziej sprawiedliwy, jest jednak trudny do wprowadzenia 
z powodów politycznych, gdyż rozdawanie środków w postaci ulg i preferencji to puszczanie oka przez ekipę rządzącą do wyborców. Gdyby jednak został wprowadzony ujednolicony system podatkowy z obniżonymi stawkami, mógłby być poważnym impulsem do rozwoju gospodarki.