Polski Ład zawiera szereg rozwiązań korzystnych dla seniorów, które wejdą w życie z początkiem 2022 r.

„Emeryci i renciści zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł" – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

To efekt zastosowania nowej kwoty wolnej 30 tys. zł. Z rządowych wyliczeń wynika, że osoby pobierające świadczenie 2500 zł brutto zyskają 2250 zł rocznie. Z kolei np. przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto, w portfelu emeryta lub rencisty co roku ma zostać 1320 zł więcej.

Nowe przepisy przewidują też jednak zachęty dla tych, którzy pomimo uzyskania uprawnień do emerytury zrezygnują ze świadczeń i pozostaną na rynku pracy lub będą kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym art. 21 ust. pkt 154 mężczyźni powyżej 65. roku życia i kobiety powyżej 60. roku życia będą zwolnieni z PIT do kwoty 85,5 tys. zł. Preferencja jest skierowana do osób uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Skorzystają z niej też osoby prowadzące działalność gospodarczą. Mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT do limitu 85 525 zł w roku podatkowym, zarówno jeśli są opodatkowane zarówno według skali (stawek 17 i 32 proc.), stawki liniowej 19 proc., jak i płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby rozliczające się według skali skorzystają też dodatkowo z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Te ulgi się łączą.

„Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej plus 85 528 zł ulgi). – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Resort szacuje, że już teraz takich osób jest 142 tys. W 2022 r. zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.

Ważne

Z preferencji nie skorzystają emeryci mający dochody z umów o dzieło. Beneficjenci pomimo nabycia uprawnień nie mogą otrzymywać świadczeń, m.in. na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków
Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj