Fiskusowi jest obojętne, kto spłaci wspólny kredyt. Nie szuka dodatkowych przychodów i nie chce podatku. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 


Wystąpiła o nią kobieta, która trzy lata temu kupiła razem z partnerem mieszkanie. Do niej należy 25 proc. nieruchomości. Wspólnie też zaciągnęli kredyt hipoteczny i są solidarnie odpowiedzialni za jego spłatę.


Czytaj więcej

Poręczenie - jak nie wpaść w pułapkę na całe życie

Rok temu partner dostał od matki działkę. Teraz planuje ją sprzedać, a pieniądze chce przeznaczyć na spłatę całego kredytu. 


Jakie to będzie miało skutki podatkowe? Czy uregulowanie całego zobowiązania przez jednego kredytobiorcę nie powoduje przychodu u drugiego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 


Skarbówka przypomniała, że w świetle ustawy o PIT do przychodów zaliczamy także tzw. nieodpłatne świadczenia. Są to zdarzenia, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. A także te, których skutkiem jest niezwiązane z kosztami przysporzenie majątkowe. 


Czy z takim zdarzeniem mamy do czynienia w opisanej sytuacji? Czy kobieta uzyskała przysporzenie majątkowe? Nie. Zdaniem fiskusa spłata kredytu przez drugiego kredytobiorcę jest dla niej neutralna podatkowo.

Potwierdzają to przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności solidarnej. Wynika z nich, że każdy z dłużników odpowiada za całość długu, a nie tylko za jego część. Jeśli więc jeden spłaca całą kwotę, to nie po to, aby drugi uzyskał korzyść, ale w celu zwolnienia się z długu. Jednocześnie, zgodnie z art. 376 § 1 kodeksu cywilnego, dłużnik, który spełnił świadczenie, może żądać zwrotu od pozostałych.


Tak więc wypełnienie zobowiązania wobec banku przez jednego kredytobiorcę nie powoduje w momencie dokonania spłaty powstania przychodu u drugiego. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny, a nie cudzy dług. U drugiego kredytobiorcy nie występuje więc trwałe przysporzenie majątkowe. Dochodzi jedynie do zmiany podmiotu, wobec którego pozostaje zobowiązany w związku z wynikającą z umowy kredytowej wierzytelnością.


Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Reasumując, spłata kredytu przez solidarnego dłużnika nie powoduje podatkowych skutków u drugiego kredytobiorcy. Nie musi wykazywać przychodu ani płacić PIT.


Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.654.2021.3.MN