Dokument z proponowanymi zmianami został skierowany do prekonsultacji podatkowych, które trwały do 2 lipca. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów (dalej: MF), celem wprowadzenia zmian jest „uproszczenie i odbiurokratyzowanie szeregu regulacji lub procedur". Poniżej prezentujemy omówienie niektórych propozycji.

Wydłużenie terminów