Przedsiębiorca korzysta z Google AdSense - co z VAT

Przedsiębiorcy mogą zarabiać dzięki wyświetlaniu reklam w ramach programu Google AdSense, ale powinni mieć świadomość, że wykonują na rzecz jego właściciela świadczenia, które podlegają opodatkowaniu VAT.

Aktualizacja: 23.03.2019 19:50 Publikacja: 23.03.2019 14:00

Przedsiębiorca korzysta z Google AdSense - co z VAT

Foto: Adobe Stock

Każdy, kto swobodnie decyduje o przeznaczeniu i wykorzystaniu swojego miejsca w Internecie, czy jest to blog, portal internetowy, wizytówka firmowa, czy sklep online, może zamieszczać w tej przestrzeni reklamy i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Do niedawna najpopularniejszym sposobem było zamieszczanie tzw. banerów reklamowych, czyli grafiki reklamodawcy, która mogła zawierać odnośnik do konkretnej witryny internetowej. Obecnie, reklamy internetowe to zindywidualizowane na podstawie preferencji użytkownika reklamy tekstowe, obrazkowe, a nawet wideo, które mogą być zamieszczane w dowolnych miejscach na stronie internetowej.

Program dla każdego

Rynek reklam internetowych jest właściwie zdominowany przez Google – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, które jest właścicielem najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej, ale również wielu innych platform internetowych. Google AdSense to program, z którego może korzystać właściwie każdy, w tym przedsiębiorca posiadający stronę internetową, na której można zamieścić reklamę. Poprzez przystąpienie do serwisu, przedsiębiorca działa w roli wydawcy, może decydować o charakterze i treści wyświetlanych reklam, a przede wszystkim pobierać wynagrodzenie za ich wyświetlanie i klikanie. Na wysokość zarobków mają wpływ: treść reklam, liczba odwiedzających daną stronę oraz liczba kliknięć w reklamę. Im są wyższe, tym wyższe będą zarobki.

Przedsiębiorcy mogą skupiać się na kształtowaniu swoich stron internetowych w celach czysto zarobkowych, tak aby reklamy były głównym źródłem zarobków. Mogą również wyświetlać reklamy „przy okazji" i traktować je jako poboczne źródło zarobków, np. zamieszczając reklamy na stronie firmowej lub firmowym blogu. W obu przypadkach wyświetlanie reklam ma charakter zarobkowy i związane jest z działalnością gospodarczą (strony www służą co do zasady do informowania o działalności przedsiębiorcy), a więc i opodatkowaną.

Oddanie powierzchni

Opodatkowaniu VAT podlegają przede wszystkim:

- dostawa towarów, a więc przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz

- świadczenie usług, czyli każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Należy mieć świadomość, że przedsiębiorca biorący udział w programie AdSense, pozwalając na wyświetlanie reklam na swojej stronie internetowej, świadczy usługę na rzecz Google. W świetle interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oddanie powierzchni dla celów reklamowych nie jest usługą najmu, lecz usługą reklamy (por. interpretację z 5 kwietnia 2018 r., 0112-KDIL2-1.4012.57.2018. 1.MK). Takie stanowisko wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uważa, że usługi reklamowe należy interpretować bardzo szeroko, jako czynności powodujące rozprzestrzenianie się informacji o produkcie i jego jakości w celu zwiększenia wysokości sprzedaży. Trybunał podkreśla, że za usługi reklamowe uznawane są również czynności, które same w sobie trudno uznać za reklamowe, lecz stanowią nierozerwalną część przedsięwzięcia promocyjnego. Usługa reklamowa może być świadczona przez przedsiębiorstwo, którego wyłącznym ani nawet głównym przedmiotem działalności nie jest reklama (por. wyroki TSUE z 17 listopada 1993 r. w sprawie C-69/12, C-68/92, C-73/92).

Polski przedsiębiorca powinien wiedzieć, że program Google AdSense jest prowadzony przez irlandzką spółkę Google Ireland z siedzibą w Dublinie.

Tym samym, usługi reklamowe świadczone są na rzecz podmiotu zagranicznego, a więc występuje tu wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Zgodnie z art. 44 zdanie pierwsze dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Polska ustawa o VAT stanowi analogicznie. W myśl jej art. 28b ust. 1, w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W naszym przypadku oznacza to, że do rozliczenia VAT należnego jest zobowiązana spółka Google w Irlandii. Zgodnie bowiem z art. 196 ww. dyrektywy unijnej, do zapłaty VAT zobowiązany jest każdy podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zidentyfikowana do celów VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44, jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika niemającego siedziby na terytorium tego państwa członkowskiego.

Polski przedsiębiorca, który wypłaca środki pieniężne z programu AdSense, powinien wystawić na rzecz Google Ireland fakturę na kwotę wypłaconych środków.

Odwrotne obciążenie

Należność nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W treści faktury podatnik musi dopisać informację „odwrotne obciążenie", nie powinien natomiast podawać stawki ani kwoty VAT. Świadczenie takiej usługi powinno następnie zostać wykazane w deklaracji VAT-7 jako świadczenie usług poza terytorium kraju oraz w deklaracji VAT-UE. Aby móc zadeklarować świadczenie omawianej usług, polski podatnik powinien być przede wszystkim zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Moment obowiązku podatkowego dla tego typu usługi powstaje na zasadach ogólnych, tj. w chwili jej wykonania.

Autor jest konsultantem podatkowym w ECDP sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com

podstawa prawna: art. 28b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna: art. 44 i art. 196 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1 ze zm.)

Każdy, kto swobodnie decyduje o przeznaczeniu i wykorzystaniu swojego miejsca w Internecie, czy jest to blog, portal internetowy, wizytówka firmowa, czy sklep online, może zamieszczać w tej przestrzeni reklamy i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Do niedawna najpopularniejszym sposobem było zamieszczanie tzw. banerów reklamowych, czyli grafiki reklamodawcy, która mogła zawierać odnośnik do konkretnej witryny internetowej. Obecnie, reklamy internetowe to zindywidualizowane na podstawie preferencji użytkownika reklamy tekstowe, obrazkowe, a nawet wideo, które mogą być zamieszczane w dowolnych miejscach na stronie internetowej.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży