Pożyczki wewnątrzgrupowe są powszechnie zawieranymi na rynku transakcjami finansowymi, które zasługują na szczególną uwagę. W celu spełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych, podatnicy w swoich działaniach skupiają się najczęściej na ustaleniu rynkowego poziomu oprocentowania takich pożyczek, zapominając o tym, że z perspektywy cen transferowych bardzo istotna jest również odpowiednia identyfikacja danej transakcji (ang. accurate delineation of the actual transaction).

W tym celu należy między innymi przeanalizować szczegółowo warunki umowne danego finansowania oraz odnieść je do rzeczywistych zachowań stron transakcji, przeprowadzając analizę funkcjonalną danej transakcji.