W świetle ustawy o CIT podatnicy mają możliwość wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na potrzeby kalkulacji podatku dochodowego. W gestii podatnika pozostaje wybór czy różnice kursowe ustala na podstawie przepisów ustawy o CIT, czy przepisów o rachunkowości (tzw. metoda bilansowa). Decydując się na wybór metody bilansowej należy pamiętać, że oprócz korzyści z nią związanych, pojawiają się również obowiązki, m.in. konieczność powiadomienia organów podatkowych o jej wyborze.