Plus Minus: Temat pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym wdarł się nagle na pierwsze strony gazet. W szumie informacyjnym trudno się odnaleźć nawet prawnikom, nie wspominając o pozostałych ludziach. Zacznijmy więc od podstaw, czyli definicji zasady pierwszeństwa prawa Unii (zwanej dawniej zasadą nadrzędności prawa wspólnotowego).

Ostatnio przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że „prawo wspólnotowe jest nadrzędne nad prawem krajowym, w tym nad postanowieniami konstytucyjnymi". To niedokładna definicja, bez względu na to, kto ją sformułował. Prawidłowa definicja stwierdza, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne nad krajowym „w sferze stosowania prawa wspólnotowego". UE posiada zatem władzę i kompetencje tylko w dziedzinach, które zostały jej przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z traktatami ustanawiającymi Unię Europejską. Tylko w tych obszarach prawo wspólnotowe jest nadrzędne.