Jakub Sewerynik

Sewerynik: Stary Testament określał wymagania dla kandydata na urząd sędziowski

Stary Testament szczegółowo określał wymagania, jakie powinien spełnić kandydat na urząd sędziowski. Dużo więcej pytań budzi to, czy Bóg wymierza karę.

Jakub Sewerynik: Zakazy i nakazy, czyli o prawach i powinnościach

Politycy mówią o zagrożeniach, ale zapewniają, że ciężar walki z nimi poniesie państwo.

Jakub Sewerynik: Nowelizowany zakaz zabijania

Być może szacunek dla ludzkiego życia jest tak głęboko zapisany w naszej naturze, że wyczuwany jest przez każdego prawidłowo ukształtowanego człowieka.

Jakub Sewerynik: Sprawiedliwa wojna czy wyłącznie pokój

Uprawnione działania zbrojne też niosą cierpienie i krzywdę. Ale czy to oznacza, że jedynym rozwiązaniem jest poszukiwanie pokoju?

Jakub Sewerynik: Bogactwo biblijnych znaczeń

Prawo to słowo magiczne, nośnik nauczania. Nie jest tylko zbiorem przykazań, przepisów, norm.

Jakub Sewerynik: Czy pieniądz jest zły? Ma być środkiem, a nie celem

Biblijna ekonomia różni się od ludzkiej, a Bóg posługuje się nieco innym kodeksem.

Jakub Sewerynik: Mniej władzy to więcej tolerancji

Nauczyciel z Nazaretu tłumaczył, że bliźnim jest każdy człowiek, niezależnie od narodowości czy wiary.

Jakub Sewerynik: Pożyczki dobre albo złe

Pieniądz w czasie traci na wartości. Odsetki ją chronią. Tak Jakub Sewerynik pisze o pożyczkach.

Jakub Sewerynik: Interpretacje bez interpunkcji

Porównywanie tłumaczeń wydobywa oryginalną myśl.

Jakub Sewerynik: Szansa na rzeczową dyskusję o tolerancji i wolności religii

Skandaliczne ugaszenie świec chanukowych przez posła Brauna wywołało tak wielkie oburzenie społeczne, że pozwala żywić nadzieję, na rzeczową dyskusję o szacunku należnym obrządkom i symbolom religijnym, jak również wolności religii, w tym wolności od religii.