W ferworze polemiki z Piotrem Skwiecińskim przypisałem omyłkowo („Nędza brązowników historii", „Plus Minus", 9.11.2014 r.) Markowi Kornatowi pogląd, którego wcale on nie wyraził, jakoby alternatyw dla polityki Becka w ogóle nie należało rozważać (w istocie krytykował on tylko pewne konkretne opinie na ten temat). Pobłądziłem też, wyciągając zbyt daleko idące wnioski z faktu wydania jego książki przez Muzeum II Wojny Światowej. Pana profesora i czytelników przepraszam.

—Rafał A. Ziemkiewicz