Zarządca może sam zmienić dane wspólnoty

Prawidłowo ustanowiony zarządca wspólnoty mieszkaniowej może sam zmieniać dane objęte jej zgłoszeniem NIP

Publikacja: 18.03.2011 03:42

Zarządca może sam zmienić dane wspólnoty

Foto: www.sxc.hu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał (sygnatura akt II FSK 1616/09)

, że zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest uprawniony do złożenia w jej imieniu wniosku o nadanie NIP i jego późniejszej aktualizacji. NSA uwzględnił co prawda skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej, bo sąd I instancji nie zwrócił uwagi na błędy formalne podczas powoływania zarządcy, ale potwierdził, że czynności dotyczące aktualizacji NIP wspólnoty nie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu.

Sąd wyjaśnił, że w tym wypadku zarządca nie został prawidłowo ustanowiony. Właściciele lokali mogą to uczynić od razu w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie, która musi mieć formę aktu notarialnego. – Niezachowanie formy aktu notarialnego w razie późniejszego powoływania zarządcy oznacza, że nie został on prawidłowo umocowany – podkreślił sędzia NSA Jan Rudowski.

Z akt sprawy wynika, że umowa o zarząd nie spełniała tego wymogu. W takim wypadku osoba składająca wniosek o aktualizację danych wspólnoty powinna się legitymować dodatkowym dokumentem, np. pełnomocnictwem właścicieli lokali. Jednakże gdy zarządca jest prawidłowo powołany, może bez żadnych dodatkowych dokumentów aktualizować dane wspólnoty w urzędzie skarbowym, bo czynności objęte zgłoszeniem NIP i jego aktualizacją nie wykraczają poza zwykły zarząd wspólnotą.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt II FSK 1616/09

Czytaj też

:

 

Zobacz

»

Naczelny Sąd Administracyjny uznał (sygnatura akt II FSK 1616/09)

, że zarządca wspólnoty mieszkaniowej jest uprawniony do złożenia w jej imieniu wniosku o nadanie NIP i jego późniejszej aktualizacji. NSA uwzględnił co prawda skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej, bo sąd I instancji nie zwrócił uwagi na błędy formalne podczas powoływania zarządcy, ale potwierdził, że czynności dotyczące aktualizacji NIP wspólnoty nie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu.

Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję