Problemy ze zdrowiem mogą spowodować wypowiedzenie

W orzecznictwie SN przyjmuje się, że absencje chorobowe mogą dezorganizować pracę nawet wówczas, gdy konieczność zastępstwa nie wiąże się z powierzaniem innym pracownikom pracy ponadwymiarowej

Aktualizacja: 18.07.2020 23:29 Publikacja: 18.07.2020 00:01

Problemy ze zdrowiem mogą spowodować wypowiedzenie

Foto: Adobe Stock

Absencja chorobowa pracownika może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Zazwyczaj powoduje ona bowiem utrudnienie w funkcjonowaniu zakładu pracy i może prowadzić do dezorganizacji jego działalności. Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób zakończenia stosunku pracy. Niemniej rozwiązanie umowę o pracę zawartej na czas nieokreślony w drodze wypowiedzenia musi opierać się na prawdziwej i uzasadnionej przyczynie. Przyczyna ta powinna być przy tym wskazana w treści wypowiedzenia w sposób konkretny (art. 30 § 4 k.p.). Z przepisu tego, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem SN, wynika, że pracodawca ma obowiązek wskazania w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę konkretnej i rzeczywistej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie (np. wyrok SN z 15 lutego 2000 r., sygn. I PKN 514/99). Wskazanie przyczyny oznacza przedstawienie konkretnego i prawdziwego zdarzenia lub zachowania (zdarzeń lub zachowań), które w okolicznościach poprzedzających wypowiedzenie lub mu towarzyszących uzasadnia – zdaniem pracodawcy – wypowiedzenie umowy. Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację w miejscu i czasie. Tak też podkreślał SN w wyroku z 25 kwietnia 2019 r. (sygn. I PK 19/18). Ma również umożliwić pracownikowi obronę przed zarzutami, a sądowi pracy – sprawdzenie zgodności czynności wypowiedzenia z prawem. Wskazanie takiej, rzeczywiście istniejącej i konkretnej przyczyny jest wstępnym warunkiem oceny zasadności wypowiedzenia na podstawie art. 45 § 1 k.p. Przy czym zasadność tę musi w razie wniesienia przez pracownika odwołania do sądu pracy wykazać pozwany pracodawca.

Pozostało 87% artykułu

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona