Rz: Jak pan ocenia rekomendacje zmian proponowane przez ZUS?

Marcin Kawiński: Pozytywnie. ZUS ma dziś ogromne kłopoty z wypłatą bardzo niskich świadczeń. Najmniejsza emerytura wynosi obecnie 24 gr i koszt wypłaty jest wyższy. Na szczęście niewiele jest osób z krótkim stażem, które po zmianach, zamiast comiesięcznego świadczenia, dostałyby zwrot wpłaconych składek.

A pozbawienie emerytów możliwości przeliczania świadczeń?

To prawdziwa zmora ZUS, gdy co kwartał spora grupa osób składa wniosek o podwyższenie ich świadczenia o kilka złotych, czasem tylko kilkadziesiąt groszy. Łączy się to zresztą z inną zmianą, że od przychodów emerytów nie będą już pobierane składki. Po zmianach na emeryturę będzie można przejść tylko raz. Każdy będzie się więc musiał nad tym dobrze zastanowić.

Kto straci na tych propozycjach?

Wprowadzenie minimalnego stażu pracy uprawniającego do comiesięcznej emerytury dotknie tylko osoby, które nie mają jeszcze prawa do emerytury. Z kolei ograniczenia w zarobkowaniu będą dotyczyły wszystkich, czyli także już obecnych emerytów poniżej 67. roku życia. Dla najbogatszych istotne będzie zniesienie limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, powyżej którego nie są pobierane obecnie składki. Po zmianach powyżej tego limitu zamiast składek będzie pobierany podatek. Oznacza to wprowadzenie nowej daniny od najbogatszych.

W czasie debat na uczelniach przeprowadzonych przez ZUS pojawił się także pomysł wprowadzenia w Polsce emerytury obywatelskiej.

To chyba najciekawszy wniosek z przeglądu przepisów emerytalnych. Takie świadczenie przysługiwałoby osobom, które nie wypracowały stażu i nie uzbierały składek. Wprowadzenie w Polsce takiego świadczenia to jednak kwestia raczej dalekiej przyszłości. Wymaga bowiem określenia, kto i kiedy nabywałby prawo do takiego świadczenia.

—rozmawiał Mateusz Rzemek