Marek Kozubal: Wolne hartowanie odporności

Powinna powstać strategia odporności państwa – postulują politycy. Elementem ją wzmacniającym może być ustawa o ochronie ludności.

Publikacja: 31.03.2023 03:00

Zdaniem wiceministra Marcina Ociepy powinny zostać wypracowane systemowe rozwiązania dla konkretnych

Zdaniem wiceministra Marcina Ociepy powinny zostać wypracowane systemowe rozwiązania dla konkretnych wyzwań takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, łączność administracji czy zdolność do ratowania masowej liczby ofiar. Na zdjęciu szkolenie CLS - Ratownika Pola Walki realizowane w Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

Foto: CSWOT/mat.pras.

– O ile działania wojenne możemy z pewnym wyprzedzeniem przewidzieć, o tyle w atakach hybrydowych, w atakach asymetrycznych, destabilizacji i wyniszczeniu potencjału państwa nie będzie czerwonych flag, nie będzie znaków ostrzegawczych. Jedyną metodą właściwego przeciwdziałania jest zwiększenie odporności, w tym ochrony ludności – uważa Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jego zdaniem odporność państwa to nie tylko jest kwestia schronów. – To właściwy system dowodzenia, zaawansowane i zintegrowane środki łączności, dostęp do infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej, zdolności logistyczne, rezerwy strategiczne i system ochrony ludności – definiował to pojęcie, które nie funkcjonuje w polskim obiegu prawnym, w trakcie I Kongresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2023 zorganizowanego przez InfoSecurity24.

Zdaniem wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy, który jest jednocześnie przedstawicielem przy Komitecie ds. Odporności NATO, w obliczu rosyjskiego zagrożenia „kwestia odporności urasta do rangi racji stanu państwa i bez niej trudno w ogóle mówić o bezpiecznym państwie”.

Czytaj więcej

Armia ma problem z nieletnimi kandydatami na studia wojskowe

Jego zdaniem silna armia, policja, straż pożarna, straż graniczna i służby specjalne razem wzięte, a także odporność administracji i społeczeństwa są dwiema stronami tej samej „tarczy, która chroni Rzeczpospolitą”. Zatem, uważa, powinny zostać dokończone prace nad ustawą o ochronie ludności, a także rozstrzygnięty kształt Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako narodowego koordynatora odporności, a także powstać Narodowa Strategia Odporności. Ociepa wskazuje też, że powinny zostać wypracowane systemowe rozwiązania dla konkretnych wyzwań takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, łączność administracji czy zdolność do ratowania masowej liczby ofiar.

Płk Konrad Korpowski, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które rozwija tematykę odporności w Polsce oraz reprezentuje kraj w kontaktach międzynarodowych, zwraca uwagę, że zapisana w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku kwestia budowania odporności państwa, nie znalazła odzwierciedlenia w kluczowych dokumentach regulujących problematykę bezpieczeństwa RP – ani w ustawie o obronie ojczyzny, ani w żadnej wersji projektu ustawy o ochronie ludności. Dlatego RCB przygotowało Koncepcję Kompleksowego Wzmacniania Odporności. Korpowski zdefiniował to pojęcie jako zdolności państwa do radzenia sobie z niekorzystnymi zdarzeniami i zagrożeniami, a także zdolności do efektywnej odbudowy po ich wystąpieniu. Jego zdaniem kompleksowa odporność państwa „nie znaczy scentralizowana, zarządzana jedynie odgórnie”. – Jednym z ważniejszych aspektów takiego podejścia winna być udoskonalona współpraca pomiędzy podmiotami rządowymi oraz pozarządowymi – uważa pułkownik Korpowski.

Tymczasem dzisiaj nie ma porozumienia w sprawie przyjęcia ustawy o ochronie ludności. Niektóre jej zapisy budzą kontrowersje, np. o likwidacji RCB, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Symptomatyczne jest to, że w kongresie na temat odporności państwa nie uczestniczył nikt z kierownictwa MSWiA. To świadczy o tym, jak daleko nam jeszcze do budowania fundamentów wzmacniania państwa.

– O ile działania wojenne możemy z pewnym wyprzedzeniem przewidzieć, o tyle w atakach hybrydowych, w atakach asymetrycznych, destabilizacji i wyniszczeniu potencjału państwa nie będzie czerwonych flag, nie będzie znaków ostrzegawczych. Jedyną metodą właściwego przeciwdziałania jest zwiększenie odporności, w tym ochrony ludności – uważa Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jego zdaniem odporność państwa to nie tylko jest kwestia schronów. – To właściwy system dowodzenia, zaawansowane i zintegrowane środki łączności, dostęp do infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej, zdolności logistyczne, rezerwy strategiczne i system ochrony ludności – definiował to pojęcie, które nie funkcjonuje w polskim obiegu prawnym, w trakcie I Kongresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2023 zorganizowanego przez InfoSecurity24.

Opinie polityczno - społeczne
Tomasz Krzyżak: Biskupi i pokrzywdzeni. Czas wymiany listów się skończył. Trzeba zakasać rękawy
Opinie polityczno - społeczne
Estera Flieger: Czy świat na pewno rozumie, że kryzys na naszej granicy wywołali Putin i Łukaszenko?
Opinie polityczno - społeczne
Michał Kujawski: Relacje polsko-ukraińskie są znacznie lepsze, niż mogłoby się wydawać
Opinie polityczno - społeczne
Łukasz Warzecha: Po co wojsko na ulicach?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Opinie polityczno - społeczne
Marek Migalski: Powrót Donalda Tuska do Brukseli? Jak czytać niedawną deklarację premiera
Opinie polityczno - społeczne
Ilja Ponomariow: Zwycięstwo musi być nasze!