Misje NATO – fakty i mity

Jakiego typu operację polskie władze mają na myśli, proponując misję pokojową w Ukrainie?

Publikacja: 06.04.2022 20:05

Misje NATO – fakty i mity

Foto: Adobe stock

Traktat północnoatlantycki jest porozumieniem sojuszniczym o charakterze obronnym. Zgodnie z art. 5 w razie napaści na jedno z państw-sygnatariuszy inne są zobowiązane udzielić mu pomocy, podejmując niezwłocznie, zarówno samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi sygnatariuszami, działania, jakie uznają za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej. Warto zauważyć, że udzielenie pomocy wojskowej nie jest bezwzględnym obowiązkiem państw-sygnatariuszy. To każde z nich, formalnie rzecz biorąc, decyduje, czy jest taka konieczność.

Wszelkie inne działania (tzw. misje pozatraktatowe lub operacje spoza art. 5) NATO może podjąć jedynie, jeśli zgodzą się na to wszystkie państwa członkowskie. W ramach sojuszu decyzje są bowiem podejmowane poprzez konsensus.

Jeśli chodzi o operację pokojową, to warunkiem koniecznym do jej wysłania byłoby zawarcie przez obie strony konfliktu porozumienia pokojowego lub przynajmniej zawieszenie broni.

W ciągu swojej ponad 70-letniej historii NATO tylko raz odwołało się do art. 5 – po ataku al-Kaidy na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 r. Podjęło natomiast kilkanaście misji pozatraktatowych o różnorodnym charakterze – przede wszystkim w Bośni i Hercegowinie, Serbii i Kosowie oraz Afganistanie. Większość zgodnie z prawem międzynarodowym, za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wyjątkiem była interwencja przeciwko nowej Jugosławii (Serbii), która została podjęta bez zgody Narodów Zjednoczonych. Jej legalność budziła poważne wątpliwości, choć kraje NATO przedstawiały ją jako operację humanitarną. To właśnie przerwanie czystek etnicznych prowadzonych przez Serbów miało uzasadniać podjęcie interwencji bez zgody RB ONZ. Część innych operacji miała charakter bojowy, inne były operacjami pokojowymi mającymi na celu utrzymanie pokoju w danym kraju po zawarciu traktatu pokojowego lub podobnego porozumienia.

Należy sobie zadać pytanie, jakiego typu operację polskie władze mają na myśli, proponując misję pokojową NATO w Ukrainie. Jeśli chodzi o operację pokojową, to warunkiem koniecznym do jej wysłania byłoby zawarcie przez obie strony konfliktu porozumienia pokojowego lub przynajmniej zawieszenie broni. Na płaszczyźnie humanitarnej takie rozwiązanie byłoby z pewnością wskazane, gdyż ograniczyłoby cierpienia ludności cywilnej. Mandat misji NATO obejmowałby również zapewne pomoc humanitarną i być może wsparcie władz Ukrainy w odbudowie kraju. Na płaszczyźnie politycznej porozumienie rosyjsko-ukraińskie wymagałoby zapewne przynajmniej czasowej akceptacji obecności wojsk rosyjskich na części terytorium Ukrainy, które pozostałoby pod rosyjską okupacją. Legitymizacja takiego stanu rzeczy przez NATO wydaje się wątpliwym rozwiązaniem. Ponadto, na operację pokojową musiałaby wyrazić zgodę Rosja – zarówno jako strona konfliktu, jak i jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Trudno powiedzieć, czy Federacja Rosyjska zaakceptowałaby rozmieszczenie na terenie Ukrainy misji sojuszu, skoro powstrzymanie Ukrainy przed akcesją do NATO jest jednym z jej ważnych celów.

Misje o innym charakterze (ustanowienie strefy zakazu lotów, wymuszenie pokoju) nie niosą za sobą tego typu ograniczeń. Na gruncie prawnym można je przeprowadzić w oparciu o prawo do indywidualnej i zbiorowej samoobrony, gwarantowane przez art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Ukraina może poprosić o pomoc w obronie przed Rosją dowolne państwo lub grupę państw, a jeśli te wyrażą zgodę, to ich udział w konflikcie nie będzie stanowił naruszenia prawa międzynarodowego. Poza tym można by się odwołać do pojęcia interwencji humanitarnej lub przyjętej przez ONZ w 2005 r. koncepcji odpowiedzialności za ochronę (R2P): zakłada ona, że skoro w Ukrainie dochodzi do zbrodni wojennych, a ukraińskie władze nie są w stanie same jej zapobiec, wspólnota międzynarodowa ma obowiązek je wesprzeć. Należy jednak podkreślić, że tego typu operacja doprowadziłaby wedle wszelkiego prawdopodobieństwa do konfrontacji militarnej NATO z Federacją Rosyjską.

Na płaszczyźnie praktycznej kluczowym problemem pozostaje jednak wspomniany wcześniej wymóg konsensusu wszystkich państw członkowskich sojuszu, który w praktyce sprawia, że misja NATO – przynajmniej bez zgody Rosji – wydaje się mało prawdopodobna. Czy zgodzą się na nią chociażby Węgry? W tym kontekście może pojawić się pokusa, by podjąć pewne działania w węższym gronie. Z perspektywy Ukrainy pomoc ze strony wybranych państw Europy Środkowej byłaby bardzo potrzebna. Zarazem jednak mogłaby ona być wyzwaniem dla spoistości NATO, bardzo potrzebnej zwłaszcza Polsce w kontekście zagrożenia ze strony Rosji.

Dr hab. Andrzej Szeptycki jest politologiem, adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim i  profesorem na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym

Traktat północnoatlantycki jest porozumieniem sojuszniczym o charakterze obronnym. Zgodnie z art. 5 w razie napaści na jedno z państw-sygnatariuszy inne są zobowiązane udzielić mu pomocy, podejmując niezwłocznie, zarówno samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi sygnatariuszami, działania, jakie uznają za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej. Warto zauważyć, że udzielenie pomocy wojskowej nie jest bezwzględnym obowiązkiem państw-sygnatariuszy. To każde z nich, formalnie rzecz biorąc, decyduje, czy jest taka konieczność.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Opinie polityczno - społeczne
Mariusz Cieślik: Nie powinniśmy się dziwić, że Muzeum Historii Polski budzi tyle emocji
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Materiał partnera
Najtrudniejsza próba solidarności Unii
Opinie polityczno - społeczne
Marcin Giełzak: „Zielona granica” - część prawdy, którą warto zobaczyć
felietony
Jan Maciejewski: Szkodliwy manicheizm „Zielonej granicy”
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
analizy
Jędrzej Bielecki: Europa znów pozostawiła Ormian własnemu losowi
felietony
Jacek Czaputowicz: Zbigniew Rau chwali się swoimi osiągnięciami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, choć nie ma czym