Margrethe Vestager: Niech Europa będzie atrakcyjnym miejscem inwestycji

Łatwiej będzie przeciwdziałać zmianom klimatycznym, jeśli umożliwimy europejskiemu przemysłowi uzyskanie przodownictwa w zielonej i sprawiedliwej transformacji.

Publikacja: 13.12.2022 03:00

Margrethe Vestager: Niech Europa będzie atrakcyjnym miejscem inwestycji

Foto: Bloomberg

Walka ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska to nasze największe wyzwanie, któremu musimy stawić czoła dla dobra przyszłych pokoleń. Aby odnieść sukces, musimy zrewolucjonizować sposób życia, produkcji i przemieszczania się. Oznacza to bezprecedensowe inwestycje, w przypadku których sektor publiczny i prywatny muszą połączyć siły.

Trzeba stworzyć odpowiednie warunki, aby Europa pozostała atrakcyjnym miejscem do inwestowania w sektory strategiczne dla transformacji ekologicznej. Przedsiębiorstwa z kolei muszą wykorzystać powstałe możliwości, zobowiązując się do stosowania technologii dostosowanych do przyszłych wyzwań i szybko zwiększając swoją przyjazną środowisku produkcję.

Europejski Zielony Ład stworzył podstawy do tego, aby do 2050 r. Europa stała się kontynentem neutralnym dla klimatu. Zagwarantuje to długoterminową konkurencyjność Unii Europejskiej. W maju, proponując co najmniej 20 mld euro na realizację planu REPowerEU, wrzuciliśmy wyższy bieg, aby przyspieszyć wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawę efektywności energetycznej.

Amerykańska ustawa budzi obawy Europy

Stoimy przed podwójnym wyzwaniem dla konkurencyjności naszego przyjaznego środowisku przemysłu. Po pierwsze, wojna Rosji i traktowanie dostaw energii jako oręża w walce doprowadziły do znacznie wyższych cen energii elektrycznej w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, amerykańska ustawa o redukcji inflacji zapewnia hojne zachęty do zakładania przedsiębiorstw produkcyjnych w USA, w niektórych przypadkach w sposób dyskryminujący Unię Europejską.

Czytaj więcej

Stanisław Gomułka: Jak przejść od aktywnej do neutralnej polityki fiskalnej

Wyzwanie klimatyczne jest wyzwaniem globalnym, które musimy podjąć wspólnie z naszymi partnerami międzynarodowymi. Zaangażowanie stanów Zjednoczonych w walkę ze zmianami klimatycznymi jest zatem naprawdę dobrą wiadomością. Z jednym zastrzeżeniem: pod warunkiem że nie obywa się to kosztem europejskiego przemysłu.

Nadal współpracujemy z naszymi amerykańskimi partnerami, aby uniknąć negatywnych skutków ustawy o redukcji inflacji dla Europy. W zeszłym tygodniu mój współpracownik Valdis Dombrovskis i ja przeprowadziliśmy obiecujące rozmowy z naszymi amerykańskimi partnerami na forum Rady ds. Handlu i Technologii w Maryland, na temat części ustawy dotyczących między innymi pojazdów elektrycznych, pojazdów użytkowych i surowców o krytycznym znaczeniu. Specjalna grupa zadaniowa wysokiego szczebla UE–USA znajdzie sposoby, aby rozwiać obawy UE.

Ułatwić wydawanie pozwoleń dla OZE

Niezależnie od tych inicjatyw, musimy zająć się naszym podwórkiem, tutaj w UE. Europa musi pilnie stać się kontynentem o niskiej emisyjności i niskich cenach energii. W tym celu wprowadziliśmy tymczasowe ramy kryzysowe, które umożliwiają państwom członkowskim udzielanie pomocy przedsiębiorstwom w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen energii.

Te rozwiązania pomagają jednak ulżyć przedsiębiorstwom jedynie w krótkim okresie. Jednocześnie nasze zasady udzielania pomocy państwowej ułatwiają masowe inwestycje publiczne w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz dekarbonizację procesów produkcji przemysłu. Nasze cele ekologiczne i gospodarcze są ze sobą powiązane. Tylko w 2020 r. Komisja zatwierdziła pomoc publiczną na ten cel w wysokości 81 mld euro w całej UE.

Mamy do czynienia z wyzwaniami, jakimi są szybkość i skuteczność. Musimy uprościć procesy regulacyjne. Dotyczy to procedur wydawania zezwoleń na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Również jeśli chodzi o zatwierdzanie pomocy państwa, obecny kontekst wymaga dalszego uproszczenia kryteriów dotyczących pomocy wspierającej inwestycje i wyeliminowania istniejących luk, aby objąć wsparciem cały łańcuch wartości strategicznych i ważnych dla środowiska sektorów, w tym pozyskiwania surowców. Należy tego dokonać w oparciu o kompleksową i dogłębną ocenę. W tym celu przeprowadzimy konsultacje z państwami członkowskimi, które posłużą za podstawę naszych kolejnych kroków.

Jedno jest już pewne: wykazaliśmy, że skuteczna współpraca między Komisją i państwami członkowskimi jest możliwa. Latem tego roku zatwierdziliśmy dwa ogólnoeuropejskie projekty obejmujące inwestycje w 16 państwach członkowskich, umożliwiając udzielenie pomocy państwowej w wysokości 11 mld euro na rzecz innowacji i projektów infrastrukturalnych w całym łańcuchu wartości wodoru, co pobudzi towarzyszące inwestycje prywatne o wartości 16 mld euro. To znakomita wiadomość. Wyciągnęliśmy również wnioski z procesu oceny tych projektów i podzieliliśmy się z organami krajowymi pomysłami na to, jak wspólnie przyspieszyć realizację podobnych inicjatyw w przyszłości.

Potrzebny fundusz wsparcia transformacji

Jestem przekonana, że razem możemy wykorzystać siłę Europy – naszą różnorodność. To skłania mnie do ostatniej uwagi. Jest wiele dobrych powodów, dla których powinniśmy umożliwić uruchomienie znacznego wsparcia publicznego dla transformacji ekologicznej, ale nie w sposób, w którym bogatsze państwa członkowskie subsydiują swoje gospodarki bardziej niż inni. Doprowadziłoby to do nierównych warunków działania na jednolitym rynku UE.

Dlatego potrzebujemy europejskiego funduszu, który uzupełniałby istniejące instrumenty i pomagał zapewnić sprawiedliwą transformację ekologiczną w całej Europie. Pomoc państwowa nie jest w stanie zapewnić tego wszystkiego. Aby być konkurencyjnym na arenie międzynarodowej, musimy podjąć dalsze wysiłki na rzecz usunięcia, niestety nadal istniejących barier na jednolitym rynku. Musimy uwolnić pełen potencjał najcenniejszego atutu Europy – naszego jednolitego rynku.

8

Margrethe Vestager jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej odpowiedzialną za program transformacji cyfrowej Europy oraz komisarzem ds. konkurencji.

Tytuł i śródtytuły od redakcji.

Walka ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska to nasze największe wyzwanie, któremu musimy stawić czoła dla dobra przyszłych pokoleń. Aby odnieść sukces, musimy zrewolucjonizować sposób życia, produkcji i przemieszczania się. Oznacza to bezprecedensowe inwestycje, w przypadku których sektor publiczny i prywatny muszą połączyć siły.

Trzeba stworzyć odpowiednie warunki, aby Europa pozostała atrakcyjnym miejscem do inwestowania w sektory strategiczne dla transformacji ekologicznej. Przedsiębiorstwa z kolei muszą wykorzystać powstałe możliwości, zobowiązując się do stosowania technologii dostosowanych do przyszłych wyzwań i szybko zwiększając swoją przyjazną środowisku produkcję.

Pozostało 89% artykułu
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Gospodarka wciąż w strefie cienia
Opinie Ekonomiczne
Piotr Skwirowski: Nie czarne, ale już ciemne chmury nad kredytobiorcami
Ekonomia
Marek Ratajczak: Czy trzeba umoralnić człowieka ekonomicznego
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Klęska władz monetarnych
Opinie Ekonomiczne
Andrzej Sławiński: Przepis na stagnację
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu