Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, przekonuje, że umożliwienie prowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i pozwoli obniżyć koszty. W znaczący sposób przyczyni się również do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała.

Co więcej, rozwiązanie to ma poprawić przejrzystość przetargów. - Niejednokrotnie dostrzegany jest bowiem problem zmów między osobami licytującymi w celu obniżenia ceny nabycia. Nie będzie to już możliwe w licytacji odbywającej się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - zapewnia MS.

Zaproponowano, aby przetarg w drodze elektronicznej odbywał się wyłącznie na wniosek wierzyciela. Jeśli taka forma nie zostanie wskazana, to przetarg będzie odbywać się w dotychczasowym trybie.

W komunikacie podkreślono, że rozwiązanie to jest to szczególnie ważne w czasie trwania pandemii COVID-19.

Wniosek o przeprowadzenie przetargu elektronicznego będzie mógł zostać złożony zarówno w pierwszym jak i drugim terminie licytacji.

Przetarg będzie przeprowadzany w systemie teleinformatycznym. W pierwszej kolejności komornik udostępniać będzie obwieszczenie o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

E-przetarg będzie trwał tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. Takie rozwiązanie umożliwi uczestnikom dogodny udział w licytacji i pozwoli na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości.