Co trzeci prywatny pomost nad jeziorem może być nielegalny

Samowolne postawienie drewnianej konstrukcji na jeziorze czy ogrodzenie działki, może wiązać się z karami.

Publikacja: 27.07.2023 03:00

Archiwum

Archiwum

W 2023 r. Wody Polskie przeprowadziły ok. 1500 kontroli dotyczących m.in. nielegalnie zbudowanych pomostów czy grodzenia działek tak, by uniemożliwić dostęp do brzegu jeziora. Podczas 1/3 z tych kontroli potwierdziła, że doszło do złamania prawa.

Zdarza się, że turystów denerwuje ogrodzony pomost przy brzegu jeziora należącego do Skarbu Państwa lub samorządu. Wydaje im się, że skoro jezioro jest publicznie dostępne, to i na pomost mogą wejść, aby wypocząć lub łowić ryby. Właściciel prywatnego pomostu nie musi jednak udostępniać go osobom trzecim.

By uniknąć roszczeń

Mecanas Jakub Sznajder z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych dr Agnieszka Sznajder dr Jakub Sznajder zauważa, że właściciele pomostów grodzą je nie tylko aby ich własność pozostała nienaruszona, ale też aby uniknąć roszczeń odszkodowawczych, gdy ktoś wejdzie na ich pomost i dozna obrażeń. Przypomnijmy, że właściciel pomostu lub przystani odpowiada za utrzymanie tego obiektu w należytym stanie technicznym.

Czytaj więcej

Działki na jeziorem z ograniczeniem

Co zatem zrobić, aby uniknąć płacenia odszkodowania osobie, która złamała nogę, wchodząc na nasz prywatny pomost?

Dr Jakub Sznajder podkreśla, że zawsze istnieje ryzyko wypadku, dlatego właściciel pomostu powinien mieć zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej uwzględniające tego typu zdarzenia. Ważne też, aby poinformował, że pomost jest prywatny oraz że zakazany jest wstęp na jego teren, np. stawiając tabliczkę z taką informacją. Można też zamontować bramkę lub ogrodzić teren. A za wdarcie się na cudzy ogrodzony teren, zgodnie z art. 193 kodeksu karnego, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Trzeba pamiętać, że grodzenie prywatnej posesji tuż przy linii brzegowej jeziora stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób próbujących wydostać się z wody na brzeg czy poruszających się wzdłuż brzegu. Z tego powodu, zgodnie z art. 232 ust. 1 prawa wodnego, grodząc działkę, która ma dostęp do jeziora będącego własnością Skarbu Państwa czy samorządu, trzeba zostawić minimum 1,5 m dostępu od brzegu. Przed budową ogrodzenia dobrze jest złożyć wniosek o ustalenie linii brzegu.

Dotyczy to także prywatnych ośrodków wypoczynkowych, które nie mogą uniemożliwić przechodzenia przy brzegu jeziora. Właściciela ośrodka nie trzeba nawet pytać o zgodę na przejście. Wody Polskie podkreślają jednak, że możliwe jest wyłącznie przechodzenie wzdłuż linii brzegu, a nie jakiekolwiek inne korzystanie z tych gruntów, np. biwakowanie czy wędkowanie.

Wymogi formalne

Jeśli działka jest ogrodzona tak, że nie można swobodnie przejść przy linii brzegowej, wolno zwrócić się o interwencję do Wód Polskich. Także Wody Polskie można poprosić o informację o udzielonych pozwoleniach wodnoprawnych, w tym dotyczących pomostów.

Czytaj więcej

Sto metrów od brzegu jeziora bez zabudowy

Budowa pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m (sumuje się długość poszczególnych elementów, np. planując pomost w kształcie litery L) wymaga zgłoszenia wodnoprawnego w siedzibie nadzoru wodnego, a pomostu przekraczającego te wymiary – uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jeżeli pomost znajduje się na jeziorze stanowiącym własność Skarbu Państwa, niezbędne jest zawarcie umowy użytkowania tych gruntów z Wodami Polskimi.

Udzielenie zgody wodnoprawnej nie oznacza uzyskania praw do nieruchomości. Trzeba pamiętać, że od 1 lipca 2023 r. w przypadku zawarcia z Wodami Polskimi umowy na użytkowanie lub umowy dzierżawy na korzystanie z nieruchomości, korzystający ma obowiązek oznaczyć w sposób trwały i widoczny, że taka umowa została zawarta.

Za nielegalne postawienie pomostu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu, a za uniemożliwienie powszechnego korzystania z wód lub grodzenie działki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu lub zakazywanie lub uniemożliwianie przechodzenia przez ten obszar można zapłacić grzywnę.

Co mówią przepisy
Dostęp w zamian za odszkodowanie

Zgodnie z art. 233 ust. 2 prawa wodnego właściciel nieruchomości przyległej do wód publicznych jest zobowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający powszechne korzystanie, a o udostępnieniu gruntów lub ich części umożliwiających dostęp do wód decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Właścicielowi gruntu przysługuje w takim przypadku odszkodowanie z budżetu gminy.

Wody Polskie zwracają uwagę, że stosowanie tych przepisów, z uwagi na ich ingerencję we własność prywatną, musi wynikać z rzeczywistych potrzeb ludności – w szczególności lokalnej wspólnoty.

W 2023 r. Wody Polskie przeprowadziły ok. 1500 kontroli dotyczących m.in. nielegalnie zbudowanych pomostów czy grodzenia działek tak, by uniemożliwić dostęp do brzegu jeziora. Podczas 1/3 z tych kontroli potwierdziła, że doszło do złamania prawa.

Zdarza się, że turystów denerwuje ogrodzony pomost przy brzegu jeziora należącego do Skarbu Państwa lub samorządu. Wydaje im się, że skoro jezioro jest publicznie dostępne, to i na pomost mogą wejść, aby wypocząć lub łowić ryby. Właściciel prywatnego pomostu nie musi jednak udostępniać go osobom trzecim.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży