Spółdzielnie mieszkaniowe są ważnym uczestnikiem rynku nieruchomości. Wśród takich organizacji istnieją podmioty, w których zasobach mieszka ilość osób równa wielkości średniego polskiego miasta. Rola i udział spółdzielni mieszkaniowych będzie jednak jeszcze większa. Ostatni czas obfituje bowiem w zmiany prawa – oraz projekty nowych przepisów – które ułatwią życie nie tylko ich członkom, ale uwolnią też potencjał inwestycyjny spółdzielni mieszkaniowych. Chodzi tutaj o nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego ograniczającą możliwość sądowej reprywatyzacji oraz plany szybkiego uregulowania praw spółdzielni do gruntów o dotychczas niepewnym statusie. Z końcem kwietnia rząd przystąpił bowiem do prac nad ustawą, która ma prowadzić do powstania na takich nieruchomościach prawa użytkowania wieczystego spółdzielni. Do wzrostu potencjału inwestycyjnego prowadzi też dokonane już – najczęściej z dużą bonifikatą – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Spółdzielnie mieszkaniowe najczęściej dysponują funduszami pozwalającymi myśleć o nowych inwestycjach.