Adwokat: Jak bezpiecznie wynająć lokum studentom

Umowa musi zabezpieczać interesy stron. To trudne, gdy jest ich wiele. Najważniejsze zapisy dotyczą wysokości i płatności czynszu. Ale to nie wszystko – mówi adwokatka Anna Niecikowska.

Publikacja: 11.04.2023 07:29

Adwokat: Jak bezpiecznie wynająć lokum studentom

Foto: Adobe Stock

Gdy najemcą mieszkania jest grupa studentów, jak zadbać o interesy właściciela i najemców, którzy wyrwali się z domu?

W przypadku umów ze studentami jest pytanie, z kim umowa powinna być zawarta: ze studentem czy lepiej z rodzicem, który płaci czynsz. Stroną umowy może być zarówno student, który będzie korzystał z lokalu, jak i jego rodzic, który opłaca czynsz. Wynajmujący jest zabezpieczony, jeżeli chodzi o płatność, dlatego że może jej domagać się od obu.

Czytaj więcej

Studenci czy najem wysokiego ryzyka

A gdy umowa jest tylko ze studentem?

Dla zabezpieczenia wynajmującego zalecałabym, aby np. rodzic takiego najemcy był poręczycielem, czyli gwarantem tego, że czynsz zostanie zapłacony, gdyby najemca nie zapłacił go w terminie. Wówczas właściciel może dochodzić zapłaty też od poręczyciela. Umowa najmu może też być zawarta i przez rodzica, i przez studenta, który będzie osobą uprawnioną do korzystania z lokalu.

Rodzic to bufor?

Z mojego doświadczenia wiem, że poręczenie rodzica działa także psychologicznie na wynajmujących studentów i jest bardzo skuteczne. Perspektywa, że o zaległości dowiedzą się rodzice, bywa bardziej motywująca i skuteczniejsza niż egzekucja komornicza.

Co jest najczęstszą przyczyną sporów?

Nieporozumienia dotyczą stopnia zużycia lokalu przez najemcę i stanu, w jakim ma on być zwrócony wynajmującemu po ustaniu obowiązywania umowy najmu. Tutaj nie do przecenienia jest dobrze spisany protokół zdawczo-odbiorczy – zarówno na etapie oddawania lokalu najemcy, jak i odbioru lokalu na koniec umowy najmu. To jedyny dokument, który co do zasady jest podpisany przez obie strony, obrazujący, w jakim stanie lokal przekazano drugiej stronie. Nie warto spisywać go w pośpiechu. To rodzi wielkie nieporozumienia. Zalecam wykazanie się dużą dokładnością, szczegółowością i uwzględnienie wyposażenia bądź elementów, które są istotne dla wynajmującego, bo np. przedstawiają wartość majątkową, sentymentalną albo są po prostu nowe.

Dobrze też ustalić, jakie zmiany w lokalu może zrobić najemca.

I co ma się z nimi stać po ustaniu obowiązywania umowy najmu, np. czy studenci mogą ustawić ściany działowe w lokalu i czy mają być usunięte, czy mogą zostać np. za zwrotem ich kosztów najemcy od wynajmującego.

Gdy wesołe towarzystwo zaszaleje i zniszczy lokal?

Wtedy zwykle jest problem z ustaleniem, kto to zrobił. To szczególnie trudne, gdy wynajmowano lokal na pokoje. Według ogólnych zasad postępowania sądowego, kto domaga się odszkodowania – zwykle właściciel – musi wykazać, kto szkody spowodował. Można to próbować udowodnić nagraniami czy zeznaniami świadków. Taka też jest rola prawnika: wsparcia dla właściciela w najcięższych wypadkach „kości niezgody”.

Gdy najemcą mieszkania jest grupa studentów, jak zadbać o interesy właściciela i najemców, którzy wyrwali się z domu?

W przypadku umów ze studentami jest pytanie, z kim umowa powinna być zawarta: ze studentem czy lepiej z rodzicem, który płaci czynsz. Stroną umowy może być zarówno student, który będzie korzystał z lokalu, jak i jego rodzic, który opłaca czynsz. Wynajmujący jest zabezpieczony, jeżeli chodzi o płatność, dlatego że może jej domagać się od obu.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej