Ustawa ma rozwiązać problem ze scalaniem gruntów wiejskich

Grunty rolne i leśne, które zostały scalone, ale nadal borykają się z przeciągającym się postępowaniem scaleniowym będą miały uporządkowany stan prawny.

Publikacja: 11.12.2022 14:52

Ustawa ma rozwiązać problem ze scalaniem gruntów wiejskich

Foto: Adobe Stock

Przepisy ustawy, która weszła w życie, określają szczegółowe rozwiązania, pozwalające na potwierdzenie nowego stanu prawnego gruntów, wydzielonych w procesie scalenia. Zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych, w których została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, lecz z różnych przyczyn została następnie po wielu latach od jej wydania wyeliminowana z obrotu prawnego, np. uchylona przez sąd.

Na czym polega scalenie gruntów

Scalenie gruntów staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem szczególnie na południu Polski. Pozwala na lepsze warunki do gospodarowania ziemią w rolnictwie i leśnictwie oraz określa nowe granice działek. Samo scalenie to wydzielenie nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo. W ramach projektu scalenia przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania po scaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Problem z zatwierdzeniem scalenia

Problem, który rozwiązuje ustawa, dotyczy przypadków, w których nie było możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego i ponownego zatwierdzenia projektu scalenia gruntów. Zgodnie z nimi potwierdzenie nowego stanu prawnego gruntów następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę. Ustawa określa elementy treści zaświadczenia oraz przewiduje, że zaświadczenie wydawane jest z urzędu.

Czytaj więcej

Wielki bałagan ze scaleniem gruntów. Problemem wsi Lipnica Wielka musi się zająć Sejm

Zatwierdzenie z urzędu

Zgodnie z przepisami starosta dołącza zaświadczenie do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 12 miesięcy od uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, przy wystąpieniu przesłanki braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

Starosta w terminie 14 dni od wydania zaświadczenia przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Stanowi ono podstawę m.in. wpisu z urzędu w dziale I księgi wieczystej podstawy oznaczenia nieruchomości; wykreślenia z urzędu w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Jest też podstawą oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu księgi wieczystej. Wpisy te oraz wnioski o założenie księgi wieczystej zwolnione są z opłat sądowych.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (Dz.U. poz. 2417)

Przepisy ustawy, która weszła w życie, określają szczegółowe rozwiązania, pozwalające na potwierdzenie nowego stanu prawnego gruntów, wydzielonych w procesie scalenia. Zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych, w których została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, lecz z różnych przyczyn została następnie po wielu latach od jej wydania wyeliminowana z obrotu prawnego, np. uchylona przez sąd.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?