Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w czterech sprawach. Dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zawierają one zakazy stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w nowo wybudowanych lub gruntownie przebudowanych budynkach na terenach objętych tymi planami.

W ten sposób włodarze Poznania chcieli zadbać o jakość powietrza w swoim mieście. Jednym bowiem z głównych winowajców smogu w okresie grzewczym są piece węglowe. W ich opinii dużo lepszym rozwiązaniem dla środowiska jest ogrzewanie budynków za pomocą sieci cieplnej lub niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Czytaj także: Zmiany w przepisach dotyczących walki ze smogiem nie działają poprawnie

Wojewoda wielkopolski unieważnił jednak zapisy miejscowych planów mówiące o zakazie używania określonych źródeł ciepła. Uznał, że tego rodzaju regulacje mogły znaleźć się wyłącznie w tzw. uchwale antysmogowej sejmiku województwa.

Miasto się broniło, że w uchwale sejmiku wprowadzono ograniczenia i zakazy dotyczące eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W miejscowych planach znajduje się natomiast zakaz montowania nowych pieców lub trzonów kuchennych, umożliwiających spalanie paliw stałych. A to nie jest jedno i to samo. Zapisy więc miejscowych planów nie wkraczały w materię regulowaną w uchwale antysmogowej.

WSA orzekał różnie. W jednej ze spraw stwierdził, że wojewoda ma rację. Zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe przekracza ustawową kompetencję rady miasta.

W miejscowym planie można m.in:. ustalić przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określić sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. W opinii WSA zakaz dotyczący pieców nie zalicza się do żadnych z tych spraw.

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał jednak rację Poznaniowi. Nie ma jeszcze pisemnych uzasadnień wyroków.

Takich spraw z Poznania na wokandzie sądu administracyjnego jest jeszcze siedem. Wszystkie dotyczą zakazu stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: II OSK 1851/19