Taki wniosek wynika z piątkowego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozstrzygał trwający od 21 lat spór o zasiedzenie przez Skarb Państwa kamienicy po Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie.

Budynek przed wojną należał do rodu Tarnowskich. Po wojnie próbowali go odzyskać, ale starania były skazane na niepowodzenie. Użyczono go więc w 1947 r. Państwowemu Wydawnictwu Szkolnemu (jego następcą prawnym były WSiP). W 1977 r. naczelnik dzielnicy Wola odmówił ustanowienia użytkowania wieczystego. W siedzibie WSiP były i mieszkania, w tym jedno własnościowe od 1977 r. Po 1989 r. powrócono do bojów o nieruchomość. W 1996 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że decyzja z 1977 r. weszła do obrotu prawnego i dla gruntu założono księgę wieczystą. Tymczasem SN – który w sprawie orzekał już dwa razy – uznał, że tej decyzji nie ma w obrocie prawnym. Skarb Państwa wystąpił więc o zasiedzenie budynku.

 

Tarnowscy kilka lat temu sprzedali roszczenie o prawo do nieruchomości dwóm firmom. Uzyskano decyzję zwrotową. Przed sądem firmy dowodziły, że nie można zasiedzieć nieruchomości objętej postępowaniem nacjonalizacyjnym i że sprzedany w budynku lokal od 1977 r. stanowi własność odrębną, więc budynku zasiedzieć nie można.

 

W piątek SO w Warszawie uznał, że Skarb Państwa zasiedział nieruchomość jeszcze w maju 1990 r., a takie ustalenie wynika już z orzeczenia SN. Sędzia Ewa Kiper wyjaśniała, że dla werdyktu nie miało znaczenia ani wyodrębnienie lokalu, ani to, czy decyzja nacjonalizacyjna okazała się bezprawna, lub też wywołała skutki prawne. Sąd uznał, że już od lat 50. XX w.wydawnictwa zachowywały się jak właściciel budynku, pobierając czynsz i go remontując.

 

Kasację do SN już zapowiedział Adam Starczewski, pełnomocnik jednej ze spółek.

 

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– Sąd pominął orzecznictwo SN, w myśl którego od daty wydania bezprawnej decyzji do daty stwierdzenia jej nieważności siła wyższa uniemożliwiała zasiedzenie. A SO uznał, że po upływie terminu z umowy najmu można było zasiedzieć budynek niezależnie od tego, czy doszło do jego bezprawnego przejęcia na podstawie decyzji administracyjnej następnie wyeliminowanej z obrotu prawnego, czy też nigdy budynek nie został przejęty na skutek bezprawnej decyzji administracyjnej, która nie została doręczona stronom postępowania – skomentował.

 

sygnatura XXVII Ca 894/17