W piątek Sąd Najwyższy przesądził, że nie wolno rozgraniczyć nieruchomości należących do tego samego właściciela, ale dwóch różnych użytkowników wieczystych.

Czytaj także: Rozgraniczenie nieruchomości: jak ustalić granicę działki z sąsiadem

SN odpowiedział na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie. Rozpatrywał on spór w tej sprawie między dwoma firmami. Jedna z nich chciała rozgraniczenia i dostała decyzję administracyjną w tej sprawie. Wówczas zaprotestował drugi przedsiębiorca. Odwołał się do sądu rejonowego. I wygrał. Sąd uznał, że chociaż nieruchomości mają różne księgi wieczyste, to postępowanie rozgraniczeniowe jest możliwe pomiędzy właścicielami nieruchomościami, a w tym wypadku właściciel jest jeden.

Zdaniem SR uprawnienie do rozporządzania prawem użytkowania wieczystego, nie daje uprawnienia do decydowania o nieruchomości, na której zostało ono ustanowione. Wynika to wyraźnie z art, 46 kodeksu cywilnego definiującego pojęcie nieruchomości. Według sądu tylko właściciel może zdecydować o przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (uwzględniając stanowisko użytkowników), a ten nie jest tym specjalnie zainteresowany.

Tym razem odwołała się firma, której zależało na jasnym wytyczeniu granic.

Sąd Okręgowy nabrał wątpliwości natury prawnej, czy gdy jest jeden właściciel, dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między dwoma użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste.

Częstochowski SO uznał bowiem, że istnieją argumenty przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść użytkowników wieczystych.

W piątek SN doszedł do wniosku, że prawo wytyczania granic to jednak przywilej właściciela. Powołał się przy tym na swoje orzeczenie z 1974 r.

Zdaniem SN użytkownik wieczysty ma prawo zasiedzieć pas graniczny między działkami.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: III CZP 115/17