Tak orzekł 17 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1225/07).

Wyrok zapadł w związku z pytaniem do urzędu skarbowego. Wystąpiło z nim stowarzyszenie wspólnot mieszkaniowych, którego celem było zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.

– Trawniki, place zabaw, alejki są niezbędne do korzystania z nieruchomości. Także basen powinien być uznany za część zasobów mieszkaniowych, a dochody przeznaczone na jego utrzymanie powinny korzystać ze zwolnienia. Jest on przecież na co dzień wykorzystywany przez mieszkańców – mówił Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy, który reprezentował podatnika.

Podatnik powoływał się na art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy o CIT. Zgodnie z nim dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskiwane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców domów, są zwolnione od podatku. Dotyczy to tej części dochodów, która jest przeznaczona na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Od 1 stycznia 2007 r. przepis ten już nie obowiązuje. Wcześniej jednak dzięki niemu wspólnoty mieszkaniowe mogły znacznie uprościć swoją księgowość, zwłaszcza gdy wszystkie dochody korzystały ze zwolnienia.

Sąd podkreślił, że pojęcie zasobów mieszkaniowych nie jest zdefiniowane. Uznał, że Izba Skarbowa w Warszawie słusznie uznała stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Z uzasadnienia wyroku wynika jednak, że przesądziły o tym dochody przeznaczone na utrzymanie basenu. Zdaniem sądu niektóre inne z wymienionych we wniosku cele uprawniały do zwolnienia, ale izba skarbowa nie miała obowiązku się nimi zajmować.