Zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dziś, by ją otrzymać, należy wypełnić wniosek, a następnie osobiście dostarczyć do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Co ważne, gotową kartę będzie można otrzymać również drogą pocztową. Zaproponowane ułatwienia mają obowiązywać do upływu 90. dnia po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

Czytaj także: Niepełnosprawni: wydanie karty parkingowej wymaga indywidualnego podejścia - wyrok WSA