Rada Dyrektorów Fundacji Nobla uznała, że podjęte w ostatnich latach działania mające na celu poprawę kondycji finansowej fundacji pozwalają na podwyższenie wysokości nagrody Nobla przyznawanej w każdej z pięciu kategorii -fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i Pokojowej Nagrody Nobla.

Nagroda będzie wyższa o milion szwedzkich koron, czyli ok. 95 tys. zł i wyniesie 10 mln koron.

Podwyżkę zapowiedział Lars Heikensten, dyrektor wykonawczy Fundacji Nobla. Podkreślił, że w tym roku " szczególnie ważne jest świętowanie dokonań laureatów, którzy inspirują nas i dają nadzieję na przyszłość".

Finanse Fundacji poprawiły się - od początku 2012 roku kapitał inwestycyjny znacznie wzrósł: z nieco poniżej 3 miliardów SEK do 4,6 miliarda SEK. Zwrot z tego kapitału w analogicznym okresie był bliski 9 proc. rocznie w wyniku ogólnie dobrych wyników rynkowych, ale także dzięki efektywnemu zarządzaniu aktywami Fundacji.

Jednocześnie Fundacja podjęła inicjatywy mające na celu ograniczenie kosztów swojej działalności.

Heikestein dodał, że ambicją Fundacji Nobla jest dążenie do tego, by w przyszłości wysokość nagród odpowiadała trendowi realnych dochodów w społeczeństwie.

Wysokość nagrody Nobla wynosiła już 10 mln koron. Obnizono ją w 2011 roku, do 8 mln, z powodu światowego kryzysu. W 2017 roku podwyższono kwotę do 9 mln koron.

Ogłaszanie nazwisk tegorocznych laureatów rozpocznie się 5 października. Jednak z powodu pandemii koronawirusa grudniowe uroczystości wręczenia nagród w Sztokholmie i Oslo będą znacznie ograniczone do udziału niewielkiej liczby gości, a z laureatami planuje się połączenia online.