Od przyszłego roku przedszkolanki będą miały zniżkę na przejazdy pociągami i autobusami. Jednocześnie wszystkim nauczycielom zostanie zmniejszona dotychczasowa ulga z 37 proc. na 33 proc. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu. Stanowi ona wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 r. (sygn. K 2/10). Trybunał uznał, że dotychczasowe ukształtowanie ulg naruszało zasadę równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.

Zniżka dla nauczycieli szkolnych i akademickich spowoduje, że w budżecie państwa nie wzrośnie ogólna suma wydatków z tytułu ulg.

Uprawnienie do korzystania z ulgi potwierdza legitymacja służbowa nauczyciela lub legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.

podstawa prawna: ustawa z 11 października 2013 r. DzU z 3 grudnia, poz. 1421