Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli

Nauczyciel zatrudniony na cząstkę etatu nie będzie musiał spędzać dodatkowej godziny w szkole.

Publikacja: 05.06.2023 03:10

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Od września 2022 r. nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze musi poświęcić na konsultacje jedną godzinę tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym od obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze jednej godziny w ciągu dwóch tygodni. W czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. To tzw. godziny czarnkowe. Problem pojawiał się w przypadku nauczycieli, którzy pracowali na niewielką część etatu, np. trzy godziny tygodniowo. Oni także musieli spędzić w placówce godzinę raz na dwa tygodnie.

Poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela doprecyzuje przepisy. W przypadku nauczyciela, który prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż sześć godzin tygodniowo, wymiar dostępności nauczyciela w szkole ma ustalać dyrektor odpowiednio do potrzeb. Dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez nauczyciela w ramach stosunku pracy nie mogą przekraczać obowiązującego tego nauczyciela maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Takie same zasady ustalania wymiaru dostępności nauczyciela w szkole proponuje się wprowadzić dla nauczyciela, który w ramach stosunku pracy prowadzi wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia. Z uwagi na specyfikę pracy w tych jednostkach zasadne jest bowiem bardziej elastyczne ustalanie dostępności nauczyciela w szkole, odpowiednio do potrzeb, np. w przypadku kształcenia w formach pozaszkolnych zasadne może być ustalenie tego wymiaru w innych okresach niż tydzień.

Obecnie przepisy nie określają żadnego obowiązku rejestrowania i sprawozdawania się przez nauczycieli z czasu i sposobu przeprowadzenia konsultacji. Jest to zadanie służbowe wykonywane w ramach tygodniowego 40-godzinnego czasu pracy. Projektowana nowelizacja również nie przewiduje takich obowiązków.

Obowiązek dostępności nauczyciela ma zatem zastosowanie do wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Czytaj więcej

„Czarnkowe godziny” wielką niewiadomą. Dodatkowe 45 czy 60 minut dla nauczycieli?

Od września 2022 r. nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze musi poświęcić na konsultacje jedną godzinę tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym od obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze jednej godziny w ciągu dwóch tygodni. W czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. To tzw. godziny czarnkowe. Problem pojawiał się w przypadku nauczycieli, którzy pracowali na niewielką część etatu, np. trzy godziny tygodniowo. Oni także musieli spędzić w placówce godzinę raz na dwa tygodnie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej