Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli

Nauczyciel zatrudniony na cząstkę etatu nie będzie musiał spędzać dodatkowej godziny w szkole.

Publikacja: 05.06.2023 03:10

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Od września 2022 r. nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze musi poświęcić na konsultacje jedną godzinę tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym od obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze jednej godziny w ciągu dwóch tygodni. W czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. To tzw. godziny czarnkowe. Problem pojawiał się w przypadku nauczycieli, którzy pracowali na niewielką część etatu, np. trzy godziny tygodniowo. Oni także musieli spędzić w placówce godzinę raz na dwa tygodnie.

Poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela doprecyzuje przepisy. W przypadku nauczyciela, który prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż sześć godzin tygodniowo, wymiar dostępności nauczyciela w szkole ma ustalać dyrektor odpowiednio do potrzeb. Dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez nauczyciela w ramach stosunku pracy nie mogą przekraczać obowiązującego tego nauczyciela maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Takie same zasady ustalania wymiaru dostępności nauczyciela w szkole proponuje się wprowadzić dla nauczyciela, który w ramach stosunku pracy prowadzi wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia. Z uwagi na specyfikę pracy w tych jednostkach zasadne jest bowiem bardziej elastyczne ustalanie dostępności nauczyciela w szkole, odpowiednio do potrzeb, np. w przypadku kształcenia w formach pozaszkolnych zasadne może być ustalenie tego wymiaru w innych okresach niż tydzień.

Obecnie przepisy nie określają żadnego obowiązku rejestrowania i sprawozdawania się przez nauczycieli z czasu i sposobu przeprowadzenia konsultacji. Jest to zadanie służbowe wykonywane w ramach tygodniowego 40-godzinnego czasu pracy. Projektowana nowelizacja również nie przewiduje takich obowiązków.

Obowiązek dostępności nauczyciela ma zatem zastosowanie do wszystkich nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

Czytaj więcej

„Czarnkowe godziny” wielką niewiadomą. Dodatkowe 45 czy 60 minut dla nauczycieli?

Od września 2022 r. nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze musi poświęcić na konsultacje jedną godzinę tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym od obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze jednej godziny w ciągu dwóch tygodni. W czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich rodziców. To tzw. godziny czarnkowe. Problem pojawiał się w przypadku nauczycieli, którzy pracowali na niewielką część etatu, np. trzy godziny tygodniowo. Oni także musieli spędzić w placówce godzinę raz na dwa tygodnie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał