Na wschodzie kraju trwa rozbudowa przejść granicznych na wielką skalę. Warte ponad 800 mln zł inwestycje wojewodów i Unii Europejskiej mają otworzyć wschodnią granicę dla przedsiębiorców.

Wojewoda podkarpacki, który jest gospodarzem większości przejść na Ukrainę, specjalnym nadzorem objął nowo powstające przejście w Budomierzu, którego realizację wyceniono na 145 mln zł.

Wcześniej dla kibiców

Budomierskie przejście, najnowocześniejsze w Europie, będzie wyposażone w elektroniczny dozór i zarządzanie ruchem, automaty odczytujące tablice rejestracyjne, nawet w wieżę z kamerami termowizyjnymi.

Główny wykonawca Erbud już postawił budynki w stanie surowym, trwają prace przy pasach odpraw i podstawowych instalacjach. – Przejście ma być gotowe w 2013 r., ale przed piłkarskimi mistrzostwami Budomierz będzie tymczasowo otwarty dla kibiców – zapewnia Małgorzata Oczoś, rzecznik wojewody.

Na budowę nowych i modernizację podkarpackich przejść w latach 2010  – 2013 wydanych zostanie 182 mln zł. Już w przyszłym miesiącu ma się zakończyć gruntowna rozbudowa przejścia drogowego w Medyce. A w przyszłym roku podróżni i spedytorzy odprawiani będą w zmodernizowanym przejściu w Korczowej.

Drogi, tory i kanały

Największym przedsięwzięciem na Lubelszczyźnie jest budowa od podstaw przejścia drogowego na Ukrainę w Dołhobyczowie. Będzie kosztować co najmniej 122 mln zł, a podstawowe instalacje mają być przygotowane na Euro 2012. Budimex wybuduje w Dołhobyczowie po pięć pasów odpraw w każdą stronę. Ryszard Rachoń, wiceszef Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, szacuje, że do 2013 roku na budowę i rozbudowę przejść województwo wyda grubo ponad 200 mln zł. Modernizacja czeka drogowe przejście w Zosinie (76 mln zł), w Dorohusku powstaną nowe parkingi dla ciężarówek, a w Teres-polu już w czerwcu ruszy unowocześnione przejście kolejowe.

Ponad 200 mln zł zainwestuje w infrastrukturę graniczną wojewoda podlaski. Najwięcej, bo 178 mln zł, pochłonie budowa praktycznie od postaw nowoczesnego przejścia w Połowcach, wiodącego na Białoruś. Powstanie kompleks zajmujący 18 hektarów, wyposażony nawet w lądowisko dla śmigłowców.

Jak informuje rzecznik wojewody Emilia Jachimska, na Podlasiu prace trwają na pięciu przejściach: za 17,5 mln zł z tzw. funduszu szwajcarskiego UE modernizowany jest terminal kolejowy w Siemianówce, buduje się punkt odpraw dla ruchu turystycznego na Kanale Augustowskim, cyfrowe systemy dozoru elektronicznego wymagane w krajach strefy Schengen zainstalowane zostaną w istniejących drogowych przejściach: Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej.

Ruch na Berlince

Ogromne inwestycje, warte łącznie ponad 220 mln zł, trwają na granicy z obwodem kaliningradzkim. W końcu minionego roku ruszyło największe obecnie na wschodzie drogowe przejście na historycznej berlince w Grzechotkach. Kosztowało 120 mln zł. Infrastruktura zajmuje 30 hektarów, dzięki niej w ciągu doby można odprawić 6 tys. samochodów i autobusów.

Prawie 60 mln zł pochłonie przebudowa przejścia w Gołdapi i dostosowanie go do odpraw towarowych. Dziesiątek milionów potrzeba jeszcze na dalszą modernizacji przejść w Gronowie i Bezledach.

Miliony na inwestycje

Nowe i zmodernizowane przejścia mają usprawnić transport i ułatwić przyjęcie kibiców na Euro 2012. Łączne wydatki na inwestycje, pochodzące z budżetów wojewodów i środków Unii Europejskiej, będą warte ponad 800 mln zł. Największe wydatki, ponad 220 mln zł w latach 2010 – 2013, pochłoną inwestycje w budowę, rozbudowę i modernizację przejść na granicy z obwodem kaliningradzkim. Ponad 200 mln zł wyniosą wydatki w województwach podlaskim i lubelskim, a w podkarpackim sięgną 182 mln zł. Nowo budowane przejście w Budomierzu na Podkarpaciu będzie najnowocześniejsze w Europie.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora z.lentowicz@rp.pl