Choć Polska należy do Interpolu od 1990 r., do tej pory formalnie nie przyjęła jego statutu. Dzięki piątkowemu głosowaniu i uchwaleniu ustawy związek został sformalizowany. W polskiej policji punktem kontaktowym i miejscem, w którym zbiegają się wszystkie międzynarodowe kanały wymiany informacji policyjnych – ONE STOP SHOP – jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Komórka ta koordynuje i nadzoruje wszystkie działania w zakresie międzynarodowej współpracy pozaoperacyjnej, operacyjnej i szkoleniowej.

W praktyce ratyfikacja     oznaczać będzie, że Polska uzna dorobek prawny Interpolu za prawnie wiążący. A to ma ułatwić działanie. Dziś moc wiążąca aktów prawnych wydawanych przez Interpol nie jest w  Polsce jednoznaczna, chodzi m.in. o przetwarzanie danych osobowych. Przystąpienie do statutu powinno też dać podstawę do uznawania przez polskie sądy legalności tzw. interpolowskich listów gończych; obecnie stanowiska sądów w tej sprawie są również niejednoznaczne.

W ramach współpracy z Interpolem Polska bierze udział w wielu operacjach wymierzonych m.in. w pedofilów czy handel ludźmi.

Interpol to międzynarodowa organizacja policji pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości. Działa w 190 krajach. Kieruje się czterema podstawowymi funkcjami, które zapewniają zaawansowaną technologicznie infrastrukturę wsparcia technicznego i operacyjnego, by policja na całym świecie mogła sprostać wyzwaniom przestępczości XXI w. Sekretariat generalny, działający w Lyonie, pracuje 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Zapewnia centralny punkt kontaktowy dla National Central Bureau (NCB) w każdym kraju członkowskim, który pozwala uzyskać pomoc lub informacje o dochodzeniach transgranicznych.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu