W opublikowanym kilka dni temu projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej znalazło się kilka nowych rozwiązań, dotyczących m.in. pościgu za więźniami, legitymowania oraz kwestii małoletnich cudzoziemców, zatrzymanych wspólnie wraz z ich opiekunami prawnymi.

Pościg za zbiegłymi więźniami i odciski palców

Zgodnie projektem rozporządzenia funkcjonariusze Straży Granicznej będą mieli prawo ścigać także osoby, które zbiegły z aresztu śledczego, zakładu karnego lub ośrodka dla cudzoziemców, w tym te, które uciekły w trakcie bycia przewożonymi między tymi miejscami. Pomogą w ten sposób pracowników Służby Więziennej i Policji, a także będą mogli ścigać zbiegłe osoby na obszarze przygranicznym. Kolejnym dodatkowe uprawnienia dotyczy sposób ustalania tożsamości zatrzymanych osób – poza obecnymi możliwościami wylegitymowania oraz skorzystania z oświadczeń osoby trzeciej (znanej funkcjonariuszowi lub wylegitymowanej) pojawi się możliwość pobrania od zatrzymanego odcisków palców lub wymazu ze śluzówki policzków. Strażnicy będą mogli potem porównać je z udostępnionymi im bazami danych.

Czytaj więcej

Funkcjonariusze odpowiedzą za rozkazy niezgodne z prawem

Zatrzymania – małoletni i większe grupy

Kolejnym rozwiązaniem jest kwestia małoletniego cudzoziemca, pozostającego pod opieką cudzoziemca dorosłego. Od wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku zatrzymania takiej pary obcokrajowców, dane małoletniego będą umieszczane w protokole zatrzymania jego opiekuna prawnego. Po wejściu w życie rozporządzenia nie będzie konieczne legitymowanie osoby, będącej ofiarą przestępstwa. W dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji wskazane jest, że w tego typu grupach poddawanych legitymowaniu mogą być także ofiary przestępstw – choćby poszkodowane przez pozostałych członków grupy.