Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z edukacyjnym awansem

1 sierpnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zmienia się w Akademię Policji. - Awans uczelni to szansa na jej dalszy dynamiczny rozwój, a także prestiż dla regionu – mówi nadkom. Krzysztof Wasyńczuk, koordynator - rzecznik prasowy szkoły.

Publikacja: 14.07.2023 15:35

Promocja mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji w Wyższej Sz

Promocja mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Dlaczego zdecydowano o zmianie nazwy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie?

Decyzja o zmianie nazwy Uczelni była konsekwencją działań podjętych i służących jej rozwojowi. Uczelnia przeszła pozytywnie parametryzację, w wyniku której uzyskała wysokie noty i uprawnienia w nowej dyscyplinie, tym samym spełniła wymogi do ubiegania się o status Akademii.

Czy można prosić o szczegóły?

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała bardzo wysoką ocenę w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej - kategorię A w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (poprzednio kategoria B – według uprzedniej oceny parametrycznej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne), ponadto otrzymała ocenę w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej, w nowo ewaluowanej dyscyplinie nauki prawne - kategorię B+.

Czy ten sukces będzie miał przełożenie na możliwość pozyskiwania większych kwot pieniędzy na działanie uczelni?

Zmiana posiadanej kategorii naukowej odpowiednio na A i B + ma wpływ na zwiększenie środków przyznawanych dla Uczelni na działalność badawczą w ramach subwencji otrzymywanej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego. Ponadto zmiana kategorii może mieć pozytywny wpływ na wysokość pozyskiwanych dodatkowych środków na realizacje projektów badawczo-rozwojowych ze środków zewnętrznych, w tym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Te oceny są również odzwierciedleniem poziomu naukowego Uczelni oraz wyrazem uznania dla profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Czytaj więcej

Znika Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 Jakie jeszcze czynniki wpłynęły na decyzję o zmianie nazwy?

W ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie wzrosła ocena punktowa naszych wydawnictw naukowych, co oznacza, że mają one rekomendacje środowisk naukowych i zewnętrznych, w tym międzynarodowych recenzentów. Mając powyższe na uwadze, podjęto działania zmierzające do podniesienia statusu Uczelni.

Zmiana nazwy nie ma wpłynąć na funkcjonowanie uczelni, ponieważ dotyczy wyłącznie nazwy, a nie wiąże się ze zmianą statusu prawnego uczelni. Czy może jednak w związku ze zmianą nazwy uczelni będzie przysługiwało więcej uprawnień, a jeśli tak, to jakie?

Zmiana statusu uczyni ze szczycieńskiej uczelni jeszcze bardziej pożądanego partnera w relacjach krajowych i międzynarodowych. Więcej podmiotów będzie chciało współpracować z Akademią, a z tym wiąże się również poszerzenie możliwości aplikowania w kolejnych programach, konkursach i grantach. To także świadectwo rangi jednostki jako ośrodka badawczego, co ma swoje przełożenie na tworzenie konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie środków na badania naukowe, a tym samym wpływa na efektywność pozyskiwania środków zewnętrznych.

Jakie oczekiwania związane ze zmianą nazwy szkoły ma kierownictwo uczelni?

Status Akademii umożliwi naszej Uczelni samodzielne tworzenie nowych kierunków studiów, da swobodę w kształtowaniu oferty dydaktycznej. Awans Uczelni to szansa na jej dalszy dynamiczny rozwój, a także prestiż dla regionu.

nadkom. Krzysztof Wasyńczuk, koordynator - rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

nadkom. Krzysztof Wasyńczuk, koordynator - rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

rp.pl

Dlaczego zdecydowano o zmianie nazwy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie?

Decyzja o zmianie nazwy Uczelni była konsekwencją działań podjętych i służących jej rozwojowi. Uczelnia przeszła pozytywnie parametryzację, w wyniku której uzyskała wysokie noty i uprawnienia w nowej dyscyplinie, tym samym spełniła wymogi do ubiegania się o status Akademii.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy