Straże gminne mają zyskać uprawnienia do nakładania kolejnych mandatów. Wszystko za sprawą projektu zmieniającego rozporządzenie w tej sprawie. Zmiany są konieczne w związku ze zmianami w kodeksie wykroczeń przewidującymi karalność za podżeganie i pomocnictwo w zanieczyszczaniu lub zaśmiecaniu obszaru kolejowego oraz miejsca dostępnego dla publiczności, a także na skutek rozszerzenia katalogu kar za wypalanie łąk i pastwisk.

Czytaj więcej

Obywateli czeka trudna walka o czyste powietrze

Podobnie jest z prawem o ruchu drogowym, gdzie pojawił się przepis pozwalający nakładać naganę lub grzywnę do 1500 zł na osobę, która na drodze publicznej prowadzi pojazd bez uprawnień.

Straże gminne będą też mogły nakładać mandaty na właścicieli i zarządców za niezłożenie deklaracji o źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku.

Czytaj więcej

Ciężka zima nie uchroni przed karą od straży miejskiej

Etap legislacyjny: uzgodnienia